Knowit-programmet for Arendalsuka er klart: – Kan det offentlige Norge digitalisere oss for fremtiden?

Publisert 30 jun 2023 Foto: Konsernsjef Per Wallentin i Knowit besøkte Arendalsuka for første gang i 2022. Her hilser han på Bjørn Erik Thon som er Likestillings- og diskrimineringsombud i Norge og tidligere sjef for Datatilsynet. Foto Knowit.

Er det offentlige Norge i stand til å utvikle fremtidens digitale tjenester? Knowit inviterer sentrale ledere i både det offentlige og næringslivet til debatt under Arendalsuka.

Som en av Nordens største fagmiljøer innen digitalisering i en tid med geopolitiske endringer, er det helt naturlig for oss å sette de store temaene innen digitalisering på agendaen under Norges store folkemøte-uke midt i august, forteller Christer Kjellesvig, som leder et av Knowits mest sentrale teknologimiljøer i Oslo, og ansvarlig for Arendalsuka. Vi har mange spennende debatter, og jeg gleder meg stort til samarbeidet med Microsoft om torsdagsdebatten Digital og IT Security. En debatt med utgangspunkt i EUs Digital Decade, med fokus på AI Act, med blant andre direktør for myndighetskontakt Microsoft i Norge Kristine Beitland og daglig leder Bjørn-Are Karolius Knowit Secure. Beitland har bakgrunn som direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd og jobbet 16 år i politiet.

Foto: Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet.
Foto: Are Kvistad/Digdir

Nasjonal digitaliseringsstrategi på agendaen

Torsdag 17. august skal et erfarent panel på debattscenen for å diskutere om det offentlige er i stand til å utvikle fremtidens digitale tjenester.

Frode Danielsen, direktør for Digitaliseringsdirektoratet, og Nina Schanke Funnemark, direktør i Skatteetaten, representerer det offentlige, mens Gjermund Lanestedt og Hans-Henrik Merckoll, fra henholdsvis Capto AS og IMB Norge, vil representere næringslivets perspektiver. Tidligere statssekretær i 8 år i Erna Solberg sine regjeringer, Paul Chaffey, skal lede panelet.

– Dette tror vi er blant de mest spennende debattene å få med seg i vår bransje i Arendalsuka. Spesielt for digitale ledere og teknologientusiaster, politiske aktører og ledere med stort ansvar for å skape økt effektivitet i samfunnet gjennom å legge til rette for digitale prosjekter, sier Christer Kjellesvig. Sammen har de ansvaret for hvordan vi etablerer, forsterker og bruker de digitale byggklossene i landet, og har dermed enorm påvirkningskraft på hvorvidt vi klarer å nå de målene samfunnet har satt seg.

 

Foto: Nina Schanke Funnemark, direktør i Skatteetaten.
Foto: Skattetaten

I debatten «Hvordan kan IT- og digitaliseringsbransjen bidra til å gjøre Norge raskere sirkulær» på onsdag 14. august vil debattleder Paul Chaffey lose panelet gjennom en diskusjon omkring hvordan digitaliseringsrådgivere og kunder kan bidra til en bedre samfunnsutvikling. De andre paneldeltakerne er Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge, Ann-Kristin Ytreberg, adm. dir., Stiftelsen Miljøfyrtårn, Sigri Sevaldsen, bransjedirektør teknologi, Virke Vekst, Knut K. Bjørgaas, direktør landsdivisjon, Kartverket og Torkil Vederhus, generalsekretær i MDG – i tillegg til statssekretær Kjersti Bjørnstad (Senterpartiet) fra regjeringen og Klima- og miljødepartementet.Foto: Statssekretær Kjersti Bjørnstad, Senterpartiet, Klima- og miljødepartementet.
Foto: Privat.

Fullpakket uke

Knowit innleder uken allerede mandag 14. august med arrangementet «Hva kan dere oppnå når det fysiske og digitale blir ett?», der ledende eksperter på kunstig intelligens skal diskutere hvordan næringslivet kan dra nytte av AI.
– Vi tror dette gir interessante perspektiver for alle som er interessert i AI og hvordan det vil påvirke samfunnet vårt i fremtiden. I tillegg til å diskutere muligheter og utfordringer ved kunstig intelligens, vil ekspertene i panelet demonstrere «live» når det fysiske og digitale blir ett, sier Christer Kjellesvig.

Knowit huser topplederdebatt

I tillegg til Knowits egne arrangementer, skal det arrangeres ytterligere åtte debatter og panelsamtaler i lokalene på Torvet 10. Erik Mong, daglig leder i Knowit Sør, ser frem mot en interessant og hektisk uke.

Blant samarbeidspartnerne som inviterer til arrangementer i lokalene er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og E24 og FutureBoards, som inviterer til «Topplederdebatten 2023 – Tillit i toppetasjene».

– Vi ser frem mot en uke tettpakket med spennende debatter og samtaler. Med beliggenhet midt på Torvet, håper vi å ta imot så mange interessante gjester som mulig gjennom uken – enten for å overvære debatter eller for å låne en kontorplass og svare på e-post mellom slagene, sier Erik Mong. Vi har i vår planlegging vært opptatt av å følge opp ønsket fra arrangementskomiteen og sekretariatet i Arendalsuka fra tidligere i vinter om å samarbeide med ulike aktører for å bidra til at så mange som mulig får plass hos oss som har lokaler i Arendal.

Debatter som gjennomføres hos Knowit i Arendal: 

Mandag kl 15:00 Hva kan dere oppnå når det fysiske og digitale blir ett?  Knowit
Tirsdag kl 10:30 Hydrogen kommer! Hvilken kompetanse har vi og hvilken trenger vi?  GCE Node
Tirsdag kl 12:30 Et todelt digitalt Norge – når næringslivet henger etter Digital Innovation Hub Oceanopolis
Tirsdag kl 14:30  Kommunar for levande lokalkultur Noregs Ungdomslag
Onsdag kl 08:00 Topplederdebatten 2023 – Tillit i toppetasjene E24/FutureBoards
Onsdag kl 11:30 Mobilitet til lunsj Mobilitet til lunsj
Onsdag kl 14:00 Hvordan kan IT og digitaliseringsbransjen bidra til å gjøre Norge raskere sirkulært? Knowit
Onsdag kl 16:30 Digitale liv – hva er prisen vi betaler? Digital Innovation Hub Oceanopolis
Torsdag kl 10:00 Nasjonal digitaliseringsstrategi: Er det offentlige i stand til å utvikle de digitale tjenestene? Knowit
Torsdag kl 12:00 Næringslivet og menneskerettigheter – Should they stay or should they go? Nobel Peace Center, Rafto Foundation for Human Rights, FutureBoards AS
Torsdag kl 15:00 Digital og IT Security: Debatt med utgangspunkt I EUs Digital Decade, med fokus på AI Act, med blant andre Microsoft og Knowit Knowit
Torsdag kl 16:30 Hvorfor går fødselstallene ned? Legger helseforetaket til rette for differensiert fødselsomsorg? Den norske jordmorforening
Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christer Kjellesvig
Director at Knowit
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen