Knowit signerer storkontrakt med politiet

Publisert 25 okt 2023

Rammeavtalen med politiet strekker seg over fire år og omfatter et bredt spekter av fagområder. Den samlede verdien på rammeavtalen er fire milliarder kroner, og leveransen vil skje i samarbeid med de to andre hovedpartnerne Sopra Steria og Computas.

- Vi er selvfølgelig både glade, stolte og ydmyke for at vi har blitt valgt av politiet. Spesielt gledelig er det at vi skal levere tjenester innenfor alle fagområdene i avtalen, fra utvikling, arkitektur og design til sikkerhet, analyse og prosjektledelse, sier Snorre Finanger, avtaleansvarlig i Knowit.

Knowit har sammen med Computas og Sopra Steria fått oppdraget om å levere digitaliseringstjenester til politiet de nærmeste fire årene.

Den nye avtalen føyer seg inn i rekken av store offentlige oppdrag. Knowit har de siste årene opparbeidet seg bred erfaring med store offentlige aktører som blant annet Statens Vegvesen, Skatteetaten og NAV.

- Vi ser hva arbeidet med slike kunder betyr for våre viktigste ressurser; våre ansatte. I denne typen oppdrag er opplevelsen hos våre medarbeidere at vi bidrar til å utvikle et bedre samfunn. Det er også helt i tråd med Knowits visjon om å skape et mer bærekraftig og menneskelig samfunn, sier Fredrik Ekerhovd, VP Head of Knowit Experience i Knowit.

Avtalen med politiet representerer et gjensidig forpliktende partnerskap som gjennom produktutvikling skal hjelpe politiet med å nå sine mål, gjennom gode digitale tjenester og produkter. Politiet vil ha det langsiktige eierskapet til produktutviklingen, men vil likevel være avhengig av kapasitet fra leverandører i perioder med behov for ressurser utover det normale, i tillegg til tilgang på kompetanse og kapasitet innen produktutvikling. Det er på disse områdene leverandørene på den nye rammeavtalen er forventet å bidra.

Foto: Knowit signerer avtale med Politiet

På foto:
Fredrik Ekerhovd, Vice President Head of Knowit Experience
Kjerstin Wester, Assisterende Direktør, Politiet
Catherine Janson, Direktør for Politiets IT enhet
Snorre Finanger, avtaleansvarig i Knowit

Fotograf: Olav Urdahl

Viktig med samarbeid og partnerskap

Leveransen til politiet skal sikres gjennom en allianse av underleverandører som jobber tett sammen. Avtaleansvarlig Snorre Finanger er overbevist om at det er en suksessfaktor når det gjelder de største avtalene.

- Den store kampen fremover er ikke for å vinne disse avtalene alene, men å sikre at vi alltid kan levere både kompetansen og personligheten som kunden ønsker. Med en heldigitalisert og datadrevet håndtering av avtalen skal vi sørge for at vi blir den digitale forandringsagenten som politiet har etterspurt. Vi gleder oss til å sette i gang, sier Finanger.

Finanger er overbevist om at partneralliansen har bidratt til å gi politiet trygghet for leveransene de kommende årene.

Knowit har gjennom de siste årene fått god erfaring i å jobbe med større partnerallianser for store kunder. Den røde tråden for disse kundene er at de står ovenfor store digitale skift, og har behov for fleksible løsninger som både forenkler hverdagen og øker brukervennligheten for sluttkunden.

- Kombinasjonen av ulike spisskompetansemiljøer der folk og fag står i sentrum gir kunden sikkerhet for at den beste konsulenten eller teamet blir satt på riktig jobb. Det gleder vi oss til å hjelpe politiet med, avslutter Finanger.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Snorre Finanger
CEO Knowit Dataess Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen