Knowit styrker samarbeidet med Microsoft

Publisert 01 feb 2024

Knowit har oppfylt kravene for å bli Microsoft Solutions Partner for Business Applications. Dette betyr at Knowit nå har blitt partner på alle de seks utpekte områdene og dermed fått status som Microsoft Cloud Partner.

Å bli Solutions Partner for Business Applications er et bevis på Knowits omfattende erfaring med å støtte sine kunder i implementeringen av Microsofts forretningsapplikasjoner. Prisen er også en bekreftelse på Knowits evne til å tilby helhetlige og innovative løsninger tilpasset de komplekse behovene til bedrifter og organisasjoner i Norden.

Knowit har oppnådd Solutions Partner-status på alle de seks definerte områdene – Modern Work, Security, Azure for Infrastructure, Azure Digital & App Innovation, Data & AI og Business Applications. Dermed får Knowit status som Microsoft Cloud Partner, noe som betyr at Knowit sammen med et lite utvalg partnere kan tilby omfattende kompetanse på tvers av hele Microsofts sortiment.

– Å oppnå Microsoft Solutions Partner-prisen og dermed oppnå Cloud Partner-status er et bevis på teamets høye ambisjonsnivå og brede forståelse av Microsoft-teknologier, og vår forpliktelse til å tilby våre kunder effektive løsninger i forkant av teknologien, sier Per Wallentin, konsernsjef Knowit.

Cloud Partner-statusen er spesielt viktig ettersom den representerer Knowits kompetanse på leveranse av et bredt spekter av skybaserte løsninger og tjenester. Denne statusen forsikrer kundene om at Knowit ikke bare har dyp kunnskap om Microsofts skytjenester, men også dokumentert erfaring med å bruke disse teknologiene for å lette digital transformasjon og skape forretningsverdi for kundene sine.

For bedrifter og organisasjoner som søker samarbeid, tilbyr Knowit verifisert ekspertise og en helhetlig tilnærming til implementering av Microsofts teknologipakke. Knowit er godt posisjonert for å hjelpe virksomheter med å navigere i den digitale transformasjonen og levere løsninger som driver effektivitet, innovasjon og vekst.

Enkel tilgang til alle målerdata

Corvus Energy leverer nullutslipps-teknologi til mer enn 200 fartøy. Ved hjelp av et nytt digitalt dashboard har Knowit gitt både Corvus og kundene full oversikt over alle relevante data. Systemet til Corvus er bygget i Azure og benytter seg av en rekke skyteknologier som serverless computing, stream processing og data lake storage.

Bruker maskinlæring til å bedre fiskevelferden

Oppblomstring av giftige alger kan oppstå raskt og slå ut store mengder oppdrettslaks. Sammen med Grieg Seafood har Knowit sett på hvordan kunstig intelligens kan brukes til å gi gode prediksjoner for algeoppblomstring for å gjøre mottiltak i tide og sikre god fiskevelferd. Løsningen skulle benytte Microsoft sin skyplattform, Azure, og rapporteringsløsningen PowerBI.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Martinsen
Kommersiell direktør Knowit Solutions Norge

Bli kontaktet
Christina Johansson
Head of Communications
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen