Knowit tildelt kontrakt med Tolletaten - Skal modernisere den digitale vareflyten

Publisert 27 jun 2023

Tolletaten skal modernisere den digitale vareflyten inn og ut av Norge og Knowit er valgt som den sentrale samarbeidspartner innen avtaleområdet for vareførsel og tollbehandling. – I tett samarbeid med kunden er målet å lage verdensledende løsninger innen sin sjanger, sier Bård Singstad i Knowit.

Avtalen har en kontraktslengde på inntil 6 år og en verdi på inntil 270 millioner kroner.

- Vi har over det siste tiåret jobbet bredt med å bistå det offentlige Norge med digitalisering av både systemer og prosesser, med NAV, Skatteetaten og Oslo kommune som gode eksempler. Det at vi får tillit fra Tolletaten for å gjennomføre et så omfattende oppdrag som dette er virkelig en fjær i hatten, sier Fredrik Ekerhovd, konserndirektør i Knowit Experience og leder av Knowit i Norge.

Knowit ble scoret som best på kvalitet i en tøff konkurranse der de fleste store konsulentselskapene i Norge har deltatt. Knowit vil spille på store deler av den norske organisasjonen i oppdraget, i et konsortium der kun Capra Consulting er med som underleverandør.

- Tolletaten har sett etter en leverandør som kan bistå dem med å utvikle sin egen organisasjon i tillegg til stille med tilstrekkelig kapasitet for å løse oppdraget. Det handler i stor grad om å forstå Tolletatens samfunnsoppdrag, bygge tillit og jobbe sammen med å levere verdi, læring og forbedre oss basert på erfaringene vi gjør når vi jobber sammen, sier salgsleder Bård Singstad i Knowit.

Sentralt i oppgaven med å modernisere Tolletatens teknologiske løsninger er å kunne håndtere økte volum og økte krav til effektivitet - og sikre en informasjonsflyt som gjør at informasjon om vareførsel kommer i forkant eller senest ved grensepassering, ikke i etterkant, slik tilfellet ofte er i dag.

- Digitalisering ligger helt i kjernen av utfordringene innen området vareførsel og tollbehandling. Moderne teknologiske løsninger skal støtte Tolletatens evne til å levere på samfunnsoppdraget, og en kjerneoppgave er å videreutvikle utviklingsorganisasjonen i Tolletaten og ikke minst bidra til å bygge effektive team, avslutter Singstad.

Kontaktpersoner:

Bård Singstad
Avdelingsleder og salgsleder, Knowit
Mob: 41421829
Epost: bard.singstad@knowit.no

Jan Erik Ressem,
IT-direktør, Tolletaten
Mob: 93248238
Epost: jan.erik.ressem@toll.no

 

Foto: Bård Singstad, avdelingsleder og salgsleder, Knowit Norge og Fredrik Ekerhovd, konserndirektør i Knowit Experience og leder av Knowit i Norge. 

Til toppen