Både B2B- og B2C-selskaper har etter hvert fått erfare at det å tilby topp produktinformasjon om et produkt er avgjørende for kundeopplevelsen. Men å lage godt innhold kan være vanskelig, særlig om man har flere kanaler. Behovet er å sikre datakvaliteten, skape en ensartet brukeropplevelse for kundene i alle kanaler og ha enkel prosess for å laste inn data fra flere kilder. - Det er derfor PIM, Product Information Management, har endret de fleste ehandels-prosjekter vi jobber med, sier Søren Handlos ved Knowit Experience i København.

- Tilbyr dere kundene en godt tilrettelagt uniform brukeropplevelse, som på best mulig måte gjør dem i stand til å ta en kjøpsbeslutning i akkurat deres nettbutikk, vet vi at vi har levert, sier Handlos. - Kjernen i dette er produktdata; PIM, forteller forretningsutvikler Jan Georg Lehmann-Røed, som nylig leverte et av Norges ledende bryggerier, Hansa Borg, et helstøpt B2B PIM-prosjekt.

PIM beriker der ERP ikke strakk til
- Før PIM brukte vi Excel og gikk ofte i fellen med å utvide ERP-systemet til å inneholde felter for selgende beskrivelser eller tok i bruk felter som var ment for et spesifikt scenario og gjenbrukte det til noe annet. Dette har i svært mange prosjekter tvunget ERP-systemet til å være noe det strengt talt ikke er, nettopp ett produktberikelsessystem. Ved å introdusere PIM så lar man ERP-systemet gjøre det ERP-systemet er best på, nettopp å behandle produktkritiske detaljer mens PIM tar seg av berikelse, sier Handlos.

- Uansett om man skal vise frem sine produkter til publikum eller ha en metode hvor dine ansatte kan finne all informasjon om et produkt til internt bruk, så er det liten tvil om at PIM som produktberikelses-system drar kompleksiteten ned og gjør hverdagen enklere.

Hvordan har PIM endret verden?
- PIM-systemer hjelper verden med å sentralisere produktinformasjonen som skal vises til sluttbrukere samt internt i organisasjonen. I en organisasjon der produktinformasjonen er spredt i organisasjonen, er det alltid nødvendig med ett produktberikelses-system. Produktinformasjon som bilder, tekniske spesifikasjoner, dokumenter, oversettelser, priser og annen finansiell informasjon er spredt i organisasjonen i ulike divisjoner og avdelinger. PIM-systemet samler inn og sentraliserer produktinformasjonen fra de forskjellige isolerte områdene i organisasjonen til en produktinformasjonsbase som alle vil dele.

- Videre kan PIM effektivisere hverdagen til personer som jobber med kommunikasjon, markedsføring, produktutvikling da siste versjon av tekst, bilder, størrelser og sammenfallende produkter er samlet i ett system. En markedsavedling kan med PIM håndtere større og mer skiftende sortiment på kortere tid med bedre resultat. I en digital verden med en stadig utvikling av størrelser på skjermer, oppløsninger, medier og brukeratferd vil PIM være en betydelig støtte for deling av informasjon, forklarer Lehmann-Røed etter sine erfaringer i PIM-prosjektet med Hansa Borg.

Hvordan har PIM endret våre e-comm-prosjekter?
- PIM har endret fremgangsmåten vi har i våre prosjekter hvor vi jobber direkte med produktene til kundene våre. Vi kan nå hjelpe kundene direkte med produkthistorier ettersom kunden lett kan gi tilgang til sitt PIM-system uten å måtte ta hensyn til store sikkerhetshull ved å gi kunden direkte tilgang til ERP-informasjon.

Hva kreves av våre kunder? Hvilken form for eierskap er viktig å ta?
- Kunden må være med i prosessen hvor en utformer de forskjellige entitetene som skal ha en livssyklus i PIM. De vanligste entitetene man opererer med er som regel produkt, artikkel og ressurser. - Det må på et tidlig stadium defineres hvilke produkttyper man opererer med og hvilke egenskaper produktene skal ha. Det defineres så et klart skille mellom produkt og artikkel slik at berikelsesprosessen blir så smertefri som mulig.

Videre så må man i de fleste tilfeller stå for import og eksport av data til/fra PIM. PIM er et verktøy for sentralisering og produktberikelse, men kunden må selv definere opp hvilke ut kanaler og behov de har for produktene sine, avslutter Søren Handlos.

Case

Hansa Borgs PIM-prosjekt ga enda mer fornøyde bargjester

Det var behovet for å sikre datakvaliteten, skape en ensartet brukeropplevelse for kundene i alle kanaler og ha enkel prosess for å laste inn data fra flere kilder, som sparket i gang PIM-prosjektet mellom Knowit og Hansa Borg.

- For å redusere "time to market" og sikre datakvalitet og gode kundeopplevelser trengte Hansa Borg ett sentralt, pålitelig og kontrollert sted der de kunne samle data om produktene. Dette krevde et verktøy der brukerne enkelt kan arbeide med data og der databehandlingen er effektiv og feilfri. Samtidig måtte det være enkelt å sende data ut i forskjellige kanaler, som til nettbutikk, apper og kataloger på en kontrollert måte, sier forretningsutvikler Jan Georg Lehmann-Røed hos Knowit.

Ledelsesutfordring å systematisere data inn i PIM
- Kartleggingen skjedde i to grundige workshops med 10 personer på tvers av Hansa Borg sin organisasjon. For Hansa Borg er PIM nå et verktøy for både IT og salg, men faktisk minst like viktig for merkevaresjefen. Time to market og sanntidsoppdatering beriker alle, inkludert kunden og kundens kunde, med enhetlig og korrekt informasjon.

- Hansa Borg fikk orden på sine produktdata, og vet nå i mange tilfeller bedre enn serveringsstedet hva deres bargjester helst vil ha. I dag forteller Hansa Borg en enhetlig og oppdatert historie om produktene i alle kanaler og markeder. Slik har Hansa Borg styrket sin konkurransekraft i kampen om kundene, fordi deres kunder igjen, bargjestene nå blir enda mer fornøyde. Alt dette fordi Hans Borg nå har stålkontroll på egne produktdata.

Faktaramme

Poenget med et PIM-system gir kontroll over informasjon, samtidig som budskapet du formidler blir konsistent på tvers av kanaler.

Hva er PIM (Product Information Management)?
Ved å bruke PIM for å effektivisere produksjonen og vedlikehold av store mengder produktinformasjon, sparer virksomheten verdifull tid når dere selger omnikanalt. 

PIM er et verktøy for markedsførere, produkteiere og produksjefer for å skape markedsførings- og salgsinformasjon rundt produktene og håndtere alt produktrelatert innhold (tekst, media etc) på ett sted. Denne informasjonen kan deretter bli fordelt fra PIM til ulike salgs- og markedskanaler. 

PIM-systemer forenkler også produksjonen av skriftlig materiale og kataloger. Store og små kataloger, trykt reklame og mye mer kan produseres ved noen få klikk. Informasjonen i PIM-systemet er synkronisert med Adobe Creative Suite, og informasjonen i ditt markedsmateriell oppdateres fortløpende med den rette informasjonen og egenskaper for hvert eneste produkt. Du unngår også feil da PIM-systemet har den eneste informasjonen og riktig versjon av produktinformasjonen.

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen