Men du kan slappe godt av; de fleste av oss vil ikke bli erstattet av en robot. Vi må bare venne oss til tanken om å dele jobben med en. Dette gjelder både de med lave inntekter og de med høye inntekter. For eksempel blådressene som jobber med finansiell planlegging, leger, lokførere, taxisjåfører og journalister.

”Ja, men jeg jobber jo med kreative prosesser”

Det mest deprimerende er egentlig at studier avslører at svært mye av det vi gjør på jobben er rutinearbeid. Kun fire prosent av vår aktivitet stiller krav til kreativ innsats og kun snaut en tredjedel av de vi driver med krever at vi oppfatter følelser. Og for å være ærlig; for å tråkke oppi salaten; svært mange av oss oppfatter kanskje følelser like dårlig som en robot.

Hvilke jobber vil og hvilke vil ikke bli erstattet av maskiner?

Potensialet for kunstig intelligens og avanserte roboter ser vi allerede i hverdagen. Automatisk check-in på flyplasser, autopiloten som fører flyet og scanning av passet når du kommer frem. Likevel vil automatiseringen eliminere svært få yrker de neste årene, men den vil få konsekvenser for nesten alle jobber i større eller mindre grad. Robotiseringen har potensiale til å endre sektorer som helse og finans.  Begge sektorer som involverer en betydelig andel kunnskapsarbeid. Derfor vil en rekke jobber redefineres snarere enn elimineres – i hvert fall på kort sikt. Derfor tror vi at fokuset på hvilke yrkesgrupper som dør, er feil. Det som er viktig er å fokusere hvilke prosesser som sannsynligvis automatiseres, og hvordan forretningsmodellen da må endres og jobb-beskrivelser redefineres. 

Bli kontaktet
Petter El Fakiri
Forretningsutvikler, digitalisering - Knowit Experience

Er du enig i disse tre erkjennelsene er mye gjort

Automatisering skaper både trusler og muligheter, og ledere som ikke selv setter seg i førersetet vil oppleve at det bare er et tidsspørsmål før noen kjører forbi deg og utfordrer din markedsposisjon.

 1. Automatisering angår oss og alt vi driver med.
  Dette er ikke nødvendigvis åpenlyst for alle rundt deg. Ved hjelp av eksterne analyser finner man vesentlige muligheter for automatisering, hvorav de fleste kan realiseres i løpet av svært kort tid.
 2. Automatisering er et åpent mulighetsvindu.
  De vanlige møtene deres må av og til byttes ut med hypotesedrevet og eksplorativ tilnærming. Involvere kundene deres reelt for å lykkes med utvikling av produkter og tjenester med korte ledetider, for å nå markedet i tide
 3. Automatisering krever holdningsendring.
  Automatisering skaper nye typer arbeidsplasser, som for eksempel når roboter gjør det mulig for Ekornes å opprettholde lokal industriproduksjon i stedet for utflagging til lavkostland. Allikevel vil de gjenværende arbeidsplassene være færre og samtidig kreve en annen kompetanseprofil.

Hvorfor er RPA, ‘Robotic Process Automation’, bra?

 • Fravær av “Jammen”-elementet
  • Krever ikke komplekse integrasjoner
  • Krever ikke måneder og år med implementering
  • Krever ikke mye båndbredde fra andre utviklingsinitiativer

 • Frigjør ressurser fra trivielle oppgaver til kunnskapsbaserte
  • Muligjør testing før man investerer

 

Hva er ‘Robotic Process Automation’?

 • Bruk av teknologi som gjør det mulig å konfigurere programvare eller en "robot" for å fange opp og tolke eksisterende applikasjoner for behandling av en transaksjon, manipulere data, utløser reaksjoner og kommunisere med andre digitale systemer
 • En ikke-fysisk “robot”
 • Programvareverktøy
 • Verktøy som kan erstatte menneskelig arbeidskraft på ”tastatur-nivå” og som kan utføre rutineoppgaver pålitelig
 • Algoritme-basert
 • Kan utføre “if, then”- logikk

 

Hva er RPA ikke?

 • Ikke nok en ny programvare-investering
 • Ikke Artificial Intelligence
 • Ikke NLP (natural language processing)
 • Ikke et analyseverktøy
 • Ikke et virkemiddel for å gjøre folk arbeidsledige
 • Ikke programvare innebygd I en fysisk robot
 • Ikke en chatbot eller en virtuell personlig assistent

Men; du kan integrere alt dette i forbindelse med RPA

Hva kan du gjøre med slike roboter?

 • Automatisere en eksisterende manuell oppgave eller prosess med minimal prosess re-engineering.
 • Redusere tiden som brukes på batch data input og output oppgaver
 • Linke til eksterne systemer som ikke kan kobles til gjennom andre IT-alternativer.
 • Unngå store systemintegrasjons-prosjekter eller konkrete nye store applikasjons-utrullinger.

Hva skjer de nærmeste årene?

 • De neste årene vil vi se rask vekst, før det blir allemannseie etter
 • Etter de første utrullingene vil også kunstig intelligens, NLP og visuell gjenkjenning og andre add-ons begynne å fusjonere med RPA
 • RPA-programvare vil utvikle mer intelligens
 • RPAs grunnleggende funksjoner vil være forankret i ERP, CRM, F & A forretningssystemer 

Noen definisjoner

Digital forretningsmodell

En forretningsmodell som i tillegg til å kople mennesker og bedrifter også kopler mennesker og bedrifter med digital teknologi som driver inntekter og effektivitet.

”Digitization” automatiserer virksomheten

Når dere ved hjelp av digital teknologi automatiserer eksisterende prosesser.

”Digitalization” transformerer virksomheten

Den prosessen som fører til at dere blir en digital virksomhet gjennom å transformere eksisterende prosesser

Bli kontaktet
Petter El Fakiri
Forretningsutvikler, digitalisering - Knowit Experience
Til toppen