Hvorfor trenger man PIM?

Detaljister, e-forhandlere og forhandlere står overfor samme utfordring:

”Å på en effektiv måte håndtere en stadig større mengde produkter i flere kanaler, på flere språk og samtidig holde et høyt nivå på engasjerende produktinformasjon.”

1. Har dere produktinformasjon spredt på mange ulike steder?
2. Kjemper dere med berikelsesprosessen?
3. Har dere kjørt dere fast med en tidkrevende oversettelsesprosess?
4. Er det vanskelig å kontrollere alle kanalene som produktene vises i?

Hvis dere har svart ja på noen av disse spørsmålene, kan det være lurt å tenke gjennom behovet for en PIM. Noen av fordelene med å arbeide med PIM (foruten at de løser de ovennevnte problemene) er:

• Kostnader i tid og penger minimeres takket være en effektivisert arbeidsprosess.
• Time-to-market reduseres og forenkles
• Produktinformasjonen er alltid lett tilgjengelig, strukturert og sporbar i alle kanaler, samtidig.
• PIM skaper forutsetninger for målbarhet i KPI-er som bygger på kundeverdier.

Hvordan lykkes dere med PIM?

Det finnes en rekke faktorer som skaper forutsetninger for å lykkes godt med et PIM-prosjekt. Vi har stor kunnskap om og erfaring med dette, og kan hjelpe dere med å få maksimalt ut av investeringen. Noen av punktene vi alltid oppmuntrer kundene til å ta hensyn til, er å bruke virksomheten og kundereisen som utgangspunkt. Skape intern enighet om hvordan dere skal bruke PIM og hva dere tjener på det. Sørge for å ha riktig person på riktig plass, engasjere relevante personer i organisasjonen. Hvis dere ønsker mer informasjon om hva vi kan gjøre for dere, kan dere kontakte oss. 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen