Automasjonspotensial mulighet

Mulighet

I dag finnes det et stort potensial for automasjon i de fleste virksomheter. Mange ansatte bruker mye av sin tid på godt etablerte og rutinepregede oppgaver som ved enkle grep kan automatiseres og overlates til roboter eller annen teknologi. Automasjon vil gjøre det mulig å utføre arbeidsoppgaver raskere, mer nøyaktig og når som helst. I tillegg oppleves det som regel svært positivt blant de ansatte som avlastes og frigjøres til å bruke en større del av sin tid på mer verdiskapende arbeid. 

Automasjonspotensial Problem

Problem

Vi erfarer at mange virksomheter har ambisjoner om å effektivisere og automatisere, men ikke evner å hente ut hele potensialet. Det kan være flere årsaker til dette. Ofte skyldes det manglende kjennskap til verktøykassen og teknologien som muliggjør automasjon, usikkerhet rundt hvilke arbeidsoppgaver og prosesser som egnes til automatisering, eller manglende intern kompetanse til å utvikle egne automasjonsløsninger. Skepsis til automasjon og robotikk som teknologi, manglende kunnskap om hvordan man kommer i gang og hva som kreves for å lykkes er andre vanlige hindre på veien mot realisering av automasjonspotensialet. 

Automasjonspotensial Løsning

Løsning

Det er flere viktige steg som inngår i evalueringen av automasjonspotensialet i en virksomhet. Disse stegene gir i sum god innsikt i hvilke prosesser og arbeidsoppgaver som enkelt lar seg automatisere, og hvilken verdi dette vil gi. En evaluering vil også identifisere hva som kreves for å lykkes med implementering og bruk av digitale medarbeidere. En evaluering kan bestå av å: 

  • Øke forståelse for digitale medarbeidere 
  • Gjennomføre organisasjonskartlegging 
  • Holde prosessvurderingsworkshops 
  • Utarbeide business case 
  • Etablere road map med anbefaling om videre prioriteringer  
Bli kontaktet
Truls Petersen
Senior Manager - Automation & Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen