Situasjon

De siste årene har vi sett utstrakt bruk av automasjonsteknologi som overtar manuelle og rutinebaserte oppgaver fra ansatte, og mer vil vi se i årene som kommer. Smart bruk av teknologi fortsetter å være et viktig konkurransefortrinn, og virksomheter som lykkes med å finne en god balanse mellom oppgaver utført av mennesker og maskiner er de som vil klare seg best fremover. Potensialet er betydelig når det estimeres at halvparten av alle våre arbeidsoppgaver er gode kandidater for automatisering. Mange virksomheter ser derfor til automatisering som et viktig virkemiddel for å møte forventninger fra eiere og ledelsen om økt effektivitet og ressursutnyttelse, og fra de ansatte som ønsker givende og mer verdiskapende oppgaver.  

Problem

Det finnes potensial for automatisering i alle virksomheter, men alt for få evner å hente ut de store gevinstene. Manglende strategisk retning og forankring gjør at mange ikke lykkes med å gjøre automatisering tilgjengelig for hele virksomheten. I tillegg viser det seg at over halvparten av alle automasjonsprosjekter ikke leverer forventet resultat. Dette skyldes ofte at innføringen av nye automatiserte løsninger ofte gjennomføres som mindre, parallelle og uavhengige prosjekter. En konsekvens er at mange ikke lykkes med å realisere strategiske mål og gevinster. 

Løsning

En automasjonsstrategi har til formål å sikre at arbeidet med automatisering er målrettet, involverer de riktige ressursene og skaper de ønskede resultatene. I Knowit har vi erfaring med hva som kreves for å realisere strategisk mål og gevinster gjennom automatisering, og kan bistå med: 

 

  • Etablering av tydelige forretningsmål og automasjonsstrategi 
  • Utforming av en robust drifts- og forvaltningsmodell som leverer verdi over tid 
  • Definering av en tydelig prosess for gevinstrealisering 
Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Truls Petersen
Senior Manager - Automation Strategy
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen