Kvartalsvis salgsrapport fremvist ved bruk av datavisualisering

Mulighetene for datadreven beslutningstaking har aldri vært større

Potensialet i data- og informasjonsmengden som genereres og samles inn har aldri vært større. Verdens totale datamengde vokser i rekordfart, stadig sterkere analyseverktøy kommersialiseres og arbeidsstyrken er mer datakyndig enn noen gang. Virksomheter som evner å utnytte mulighetene denne situasjonen skaper, vil skaffe seg et konkurransefortrinn gjennom datadreven beslutningstaking.

Kolleger som studerer informasjon på en ipad

Kun et fåtall virksomheter har etablert en suksessfull datadreven strategi

Utviklingen i datamengde, og virksomheters teknologiske og organisatoriske analysekapabilitet gir et enormt potensial for bedre beslutningstaking. Baksiden av utviklingen er imidlertid økende kompleksitet. Ifølge NewVantage Partners (2018) uttaler 98,6 prosent av virksomhetsledere at virksomheten etterstreber en datadreven strategi, mens kun 32,4 prosent er suksessfulle.

Datadrevet organisasjon

Gjennom et helhetlig tenk kan virksomheter bli datadrevne organisasjoner

For å bygge datadrevne organisasjoner med sterk analysekapasitet må følgende dimensjoner hensyntas: retningen må legges i samsvar med selskapets strategiske retning, prosesser for å skape og skalere verdi av dataanalyse må etableres, teknologi og datakvalitet må investeres i over tid for å realisere ny verdiskapning, og organisasjonen må tilpasses for å bygge kompetanse, kapabiliteter og ansvarsområder for datakvalitet og leveranser.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat hvor vi sammen ser på hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet bli datadreven.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Johannes Sæthre
Manager at Automation & Data Analytics
Til toppen