Datavisualisering

Datavisualisering er et viktig redskap

For bare noen tiår siden ble evnen til å visualisere data sett på som en «nice-to-have»-ferdighet. Med dagens datamengder, teknologiske verktøy og endrede konkurranserammer er ikke dette lenger tilfellet. Evnen til å visualisere og kommunisere innsikt fra kompleks data er nå et «need-to-have» for de fleste ansatte i alle virksomheter, fordi i enkelte tilfeller er det den eneste måten de kan forklare sitt arbeid.

Trafikkskilt som viser piler  i motsatt retning. Hvordan ta gode beslutninger?

Det er et gap mellom tilgangen og evnen til å skape innsikt av data

Mulighetene for god datavisualisering og innsiktsfulle beslutninger er bedre enn noen gang. Likevel er det fortsatt et gap mellom tilgangen på data og evnen til å hente meningsfull innsikt fra denne. Ifølge SAS (2018) mener 77 prosent at tilgangen på relevant data har økt det siste året, mens kun 49 prosent mener de evner å transformere dataen til innsiktsfulle beslutninger. Datavisualisering handler ikke bare om å demokratisere data på fine formater, men også om å sikre at innsikten er fokusert nok mot spesifikke forretningsmessige prosesser til å lett tas i bruk av beslutningstakere.

Visualisering av data gir bedre beslutningsstøtte

Demokratisering av data og fokusert informasjon muliggjør datadrevne beslutninger

Virksomheter vil gjennom beste praksis på datavisualisering være i stand til å forstå store komplekse data, se sammenhenger og mønster i dataene, identifisere trender og kommunisere informasjonen som ligger i dataene til andre. Dette bedrer informasjonsflyten og kommunikasjonen internt, i tillegg til at det muliggjør bedret beslutningstaking.

 

Vi i Knowit har god erfaring med å synliggjøre virksomhetens data. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat hvor vi sammen ser på hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Johannes Sæthre
Manager at Automation & Data Analytics
Til toppen