Mynter mot svart bakgrunn

Effektiv prising har høye lønnsomhetseffekter

Mulighetene for effektiv og skreddersydd prising er bedre enn noen gang. Det er høyere pristransparens imellom konkurrenter enn tidligere og dagens virksomheter besitter stadig mer informasjon om sine kunder, med tilhørende salgsdata helt ned på transaksjonsnivå. Virksomheter som evner å ta i bruk denne typen data i prisbeslutninger, vil kunne øke lønnsomheten betraktelig.

Programmeringskode mot svart bakgrunn

Virksomheter sliter med å prise effektivt

Den stadig økende tilgangen på informasjon skaper utfordringer i virksomheters prisbeslutninger. Ifølge undersøkelser gjort av flere store konsulenthus mener 78 prosent at de kan forbedre beslutningsprosessen rundt prising, mens syv av ti mener at tilnærmingen til prising er basert på suboptimale beslutningsprosesser. I tillegg setter 50 prosent konsekvent feil pris eller mottar feil betaling fra kunden.

Naturbilde av en bekk

Forståelse av prisarkitektur og verdilekkasjer muliggjør økt priseffektivitet

Gjennom kontroll over og forståelse av prisarkitekturen på egne produkter og tjenester, samt alle verdilekkasjer fra listepris til den prisen som faktisk tilfaller virksomheten, vil virksomheter evne å konkretisere sin prisstrategi og drive effektiv prising. Videre vil en konkretisering av prisstrategi og effektiv prising ruste virksomheten til å fatte lønnsomme prisbeslutninger, og oppnå et konkurransefortrinn i markedet. 

 

Vi i Knowit har god erfaring med å drive effektiv prising. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat hvor vi sammen ser på hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen