Mulighet

I en tid der organisasjoner har stadig flere interne systemer som genererer data styrkes mulighetene for å ta datadrevende beslutninger. Partnerskap og samarbeid gir ytterligere tilgang til omfattende datakilder. På toppen gir verdensweben tilgang til "uendelige" mengder relevante informasjon. Samtidig introduserer det nye verktøy som kan tilgjengeliggjøre denne dataen billig og effektivt. Uansett om det er de store valgene rundt organisasjonens retning eller de mindre operasjonelle beslutningene som står på dagsorden, mulighetene har aldri være større for å fatte beslutninger basert på historikk og trender. 

Problem

Det kan være overveldende å få oversikt over all data som kan være av relevans for eget område, og mange kjenner ofte på følelsen av at de ikke har den nødvendige dataen tilgjengelig når de skal ta beslutninger. Andre ganger oppleves dataene som feilaktige, enten på grunn av kvalitetsutfordringer eller fordi organisasjonen har en ulik oppfatning av hva «sannheten» faktisk er. I tillegg er prosesser ofte manuelle og derfor både tidkrevende å oppdatere og utsatte for feil. Alle som jobber med, eller tar beslutninger basert på data, har derfor mange utfordringer å løse for å maksimere forventningsverdien av sin data. 

Løsning

For å lykkes med data krever det et helhetlig fokus. Hvilke mål har vi i organisasjonen, og hvordan sikrer vi dataene vi trenger for å støtte disse målene? Hvilken kompetanse trenger vi i organisasjonen? Hvilke verktøy skal vi ta i bruk? Hvordan bygger vi robuste og automatiserte prosesser for å holde alt vedlike? Hvordan inkluderer vi alle ansatte i denne reisen?  

Spørsmålene på veien til datadrevne beslutninger er mange, men selv om alle organisasjoner er forskjellige, er reisen ofte lik. Vi i Knowit Insight har utviklet et rammeverk vi følger når vi sammen med kunder utforsker og implementerer strategier for hvordan de skal lykkes med å gjøre data til en naturlig del av sine beslutningsprosesser. 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Johannes Sæthre
Manager at Automation & Data Analytics

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen