Fire personer som knyttnevehilser

Automasjon på den digitale agenda

Det stilles høye krav til dagens bedrifter for å opprettholde lønnsomhet, konkurransedyktighet og fornøyde medarbeidere. Eiere forventer økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse. Ledere krever løsninger som er fleksible og skalerbare. Regulatoriske enheter setter stadig høyere krav og forventninger til sporbarhet og kvalitet. Videre ønsker bedriftens ansatte å i større grad arbeide med problemløsing og verdiskapende oppgaver, fremfor å bruke tid på manuelle og repetitive arbeidsoppgaver. Automasjon er blitt et attraktivt verktøy som følger av stadig fallende kostnader på teknologi og økende kostnader for arbeidskraft.

Oppgitt person som sjekker klokken

Et uforløst potensial

Med dagens teknologi er det ingen grunn til at ansatte skal bruke timevis på arbeidsoppgaver som kan løses mer effektivt og med høyere kvalitet av en robot. Likevel er det fremdeles mange ansatte som bruker store deler av sin arbeidsdag på å utføre regelbaserte og repetitive oppgaver. Ofte er årsaken til dette at den ansatte kompenserer for manglende funksjonalitet eller integrasjoner mellom dagens systemer. Konsekvensen er at mye verdifull tid går med til å utføre arbeidsoppgaver som burde vært utført med minimal menneskelig involvering. Moderne undersøkelser viser til et automasjonspotensial opp mot 70 % i enkelte forretningsenheter, og at over en tredjedel av oppgaver i næringslivet, uavhengig av sektor, kan automatiseres. Derfor er det synd at bedriftens viktigste ressurser låses fast til manuelle og repetitive oppgaver.

To personer som får hjelp av en robot til å utføre en oppgave

Frigjør dine viktigste ressurser

Virksomhetene som er best rustet for fremtiden er de som evner å utnytte mulighetene innen teknologi til å frigjøre ressurser og skape verdier. Automasjon er et digitaliseringstiltak som representer en slik mulighet. I Knowit opplever vi at bruk av automasjonsteknologi som RPA i stadig større grad overtar tidligere manuelle jobber utført av mennesker. Effekten av automasjon er ofte umiddelbar, og bedriftene som lykkes oppnår betydelige tids- og kostnadsbesparelser, i tillegg til økt kvalitet på sine tjenester. Samtidig er vår erfaring at de fleste medarbeidere stiller seg positive til introduksjon av automasjonsteknologi, ettersom det vil frigjøre dem fra kjedelige rutineoppgaver og gi dem muligheten til å takle oppgaver som mennesker gjør bedre enn datamaskiner.

 

Automasjon og robotisering av forretningsprosesser er noe vi i Knowit har god erfaring med. Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet med å komme i gang.

Bli kontaktet
Truls Petersen
Senior Manager - Automation & Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen