Smilende kundeservicemedarbeider

Kundeservice gjort riktig – et stort konkurransefortrinn

Med flere tilbydere i markedet er det viktigere enn noen gang at man evner å skille seg ut fra mengden. Hvordan din bedrift behandler egne kunder kan bli et stort konkurransefortrinn, men bare dersom det gjøres på kundens premisser. Den beste kundeopplevelsen oppnås når bedriften evner å møte kundens forventninger til hvordan, hvor og når kommunikasjonen finner sted. Med økte forventninger fra kundene blir effektiv kundebehandling desto viktigere, og gjort rett kan det ha betydelig effekt på bedriftens vekst i omsetning og lønnsomhet.

Frustert person stiller høye krav til kundeservice

Forbrukere forventer mer av bedrifter

Dagens kunder stiller høye krav. Undersøkelser viser at over 50% av kunder forventer at bedrifter er tilgjengelige 24/7. De ønsker en sømløs og fremoverlent dialog uten å sitte i lange køer eller vente i flere uker for å få besvart en henvendelse. Kravene som stilles til dagens kundeservice gjør at mange bedrifter sliter med å imøtekomme forventingene til kunden. De ansatte ønsker ikke å jobbe på kveldstid, og bruker mye tid på å besvare kjedelige og repetitive spørsmål. Dette fører ofte til overarbeidede ansatte som bruker tiden ineffektivt, og som igjen resulterer i et usunt arbeidsmiljø, økt sykefravær og dårligere kundeservice.

Kunde som skriver til kundeservice på en macbook

Digitale medarbeidere i kundedialogen er en vinnende strategi!

La en digital medarbeider stå for en effektiv og automatisk kundedialog! En digital medarbeider er en programvare som enkelt kan håndtere innkommende henvendelser på samme måte som oss mennesker, bare betydelig raskere. Eksempler inkluderer chatbot som automatiserer bedriftens inngående chatkanal, eller emailbot og dokumentbot som automatiserer inngående skriftlige henvendelser og dokumenter per e-post eller andre skriftlige skjema. Gjort riktig, vil en digital medarbeider føre til en bedre opplevelse for kundene. De er tilgjengelige for henvendelser døgnet rundt og gir umiddelbar respons. Kundene unngår dermed å vente i lange køer, og de ansatte kan bruke den frigjorte tiden på å gi personlig service der det trengs for en enda bedre opplevelse. I tillegg vil det føre til reduserte kostnader ved at digitale medarbeidere kan håndtere flere kundehenvendelser samtidig. Dette reduserer derfor behovet for overtidsarbeid og ekstrahjelp i peak-perioder. Ved å la digitale medarbeidere ta over de kjedelige, belastende og repetitive arbeidsoppgavene vil dessuten trivselen øke blant de ansatte.

Vi i Knowit har god erfaring med å forbedre og effektivisere kundedialogen i løpet av kort tid. Ta kontakt, så kan vi sammen se på hvordan dere kan ta i bruk digitale medarbeidere i dialog med kunden.

Bli kontaktet
Truls Petersen
Senior Manager - Automation & Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen