Personer som jobber engasjert sammen rundt et skrivebord

Enkelt å komme i gang

En viktig fordel med automasjon er at teknologien skaper rask forretningsmessig verdi med minimal tidsinvestering og uten å kreve betydelig endringer i virksomhetens eksisterende infrastruktur. Å lykkes med enkeltstående automasjonsinitiativ bygger moment i retning av å frigjøre det virkelig store potensialet for verdiskapning, som realiseres når virksomheten hyppig og egenhendig evner å skape og drifte automasjonsinitiativer.

Personer som forsøker å finne riktig vei på et kart over et rutenettverk

Stopper ofte på enkeltinitiativer

Selv om det er det finnes mange gode eksempler på norske og nordiske virksomheter som har lykkes med å etablere velfungerende satsninger rundt automatisering, er det mange som møter utfordringer med å skalere. Felles for de som lykkes er imidlertid et klart bilde av hvordan leveranse- og driftsmodellen rundt automatisering ser ut. Bildet omhandler langt mer enn selve prosessen fra identifisering av arbeidsoppgaver til forvaltning av ferdig automatiserte løsninger som håndterer disse. Det inkluderer blant annet kompetansebehov, roller og ansvarsfordeling, organisering, styringsstruktur og strategisk forankring.

Utviklere som jobber sammen om å løse en oppgave på en datamaskin

Sikre retning og faglig forankring

Et Automation CoE besitter fagkompetanse, lederskap og beste praksis tilknyttet automasjon. De bærer den strategiske retning på tvers av virksomhetens automasjonsinitiativ og fungerer som et sentrum for fagkompetanse og erfaring. Et CoE kan organiseres på mange ulike måter og vil alltid tilpasses virksomhetens situasjon, ambisjon og modenhet.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat hvor vi sammen ser på hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.

Bli kontaktet
Truls Petersen
Senior Manager - Automation & Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen