Personer som jobber engasjert sammen rundt et skrivebord

Automasjon er lett å lykkes med og gir raskt verdi

En viktig fordel med automasjon er at teknologien skaper forretningsmessig verdi uten å kreve hverken mye tid eller en kompleks infrastruktur. Å lykkes med et automasjonsinitiativ bygger moment i retning av det virkelig store potensialet for verdiskapning, som skapes når virksomheten hyppig og egenhendig evner å skape og drifte automasjonsinitiativer.

Personer som forsøker å finne riktig vei på et kart over et rutenettverk

Automasjon stopper ofte på enkeltinitiativer

Likevel mislykkes mange i å oppskalere automasjonsinitiativer. Å oppskalere automasjon i både omfang og kompleksitet krever mer organisering fra virksomheten enn hva enkeltinitiativer gjør. Dette omfatter både å bygge forretningsmessig og teknisk kompetanse, samt å sikre at eksiterende løsninger driftes effektivt. Automasjon av arbeidsoppgaver medfører nye måter å jobbe på, som også krever endringsledelse. Disse faktorene hensyntas ikke uten videre, og må adresseres riktig for at en virksomhet skal lykkes med storskala automasjon.

Utviklere som jobber sammen om å løse en oppgave på en datamaskin

CoE gir strategiske og faglige tyngde

Et Automation CoE besitter fagkompetanse, lederskap og beste praksis knyttet til automasjon. CoE bærer den strategiske retningen på automasjon og er et sentrum for fagkompetanse og erfaring med implementasjon. Det finnes både sentraliserte og desentraliserte måter å organisere CoE på, noe som må vurderes ut ifra virksomhetens situasjon og modenhet.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat hvor vi sammen ser på hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen