Tøffe krav til dagens organisasjoner

Det stilles høye krav til dagens organisasjoner for å opprettholde lønnsomhet, konkurransedyktighet og fornøyde medarbeidere. Eiere forventer økt effektivitet og bedre utnyttelse av ressurser, ledere etterstreber løsninger som er fleksible og skalerbare, regulatoriske enheter setter stadig høyere forventninger og krav til sporbarhet og kvalitet, og organisasjonens ansatte ønsker i større grad å arbeide med problemløsing og verdiskapende oppgaver fremfor å følge stegvise prosessbeskrivelser.

Tid bundet i lite verdiskapende oppgaver

Mange regelbaserte, repetitive forretningsprosesser håndteres i dag av menneskelige ansatte som må kompensere for ufullstendige IT-systemer og mangel på integrasjon mellom disse systemene. Dette gjør at mye verdifull tid som kunne vært brukt til å løse mer kompliserte problemer går med på å utføre arbeidsoppgaver som kan gjøres av roboter og maskiner. Vi mennesker blir også fort slitne, og vi vet at selv de beste kan gjøre feil – feil som potensielt kan få alvorlige konsekvenser for din virksomhet.

Den digitale medarbeideren

En digital arbeidsstyrke med RPA i spissen vil kunne ta over og automatisere store deler av dagens manuelle forretningsprosesser. Bruken av ordet robot i denne sammenheng viser til utviklingen av et program som etterligner arbeidsoppgaver normalt utført av et menneske på en datamaskin. En slik robot kan utføre manuelle, repetitive og regelbaserte prosesser både raskere, mer nøyaktig og mer pålitelig enn mennesker. Teknologien, representert av ulike aktører som vår partner UiPath, representerer derfor en unik mulighet til å frigjøre menneskelige ressurser og øke kapasitet, eliminere feil og øke kvalitet, samt oppnå kostnadsbesparelser uten å gjøre endringer i nåværende IT-systemer og prosesser. En robot kan implementeres på 4-6 uker, og vil gi umiddelbar effekt.

Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å diskutere deres automasjonspotensial og hvordan teknologien kan hjelpe deg og din virksomhet.

Bli kontaktet
Truls Petersen
Senior Manager - Automation & Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen