Integrerte systemer

Mulighet

Det stilles mange krav til dagens organisasjoner. Eiere ønsker økt effektivitet og bedre utnyttelse av ressurser. Samtidig stilles det høyere krav fra regulatoriske enheter til sporbarhet og kvalitet. Organisasjonen må etterstrebe de fleksible og skalerbare løsningene og samtidig sørge for at den ansatte har meningsfulle arbeidsoppgaver.

Disse trendene presser foretak i alle sektorer til digital transformasjon. Men for å realisere gevinsten av digitaliseringen maksimalt, dvs. for å unngå å skape manuelle arbeidsprosesser i bindeleddet mellom applikasjoner, må systemene være sømløst integrerte. I en slik situasjon vil manuelt og gjentagende arbeid bli redusert til et minimum samtidig som den ansatte kan være trygg på at beslutningsgrunnlaget er kontinuerlig oppdatert og riktig.

Low-code application development - Problem

Problem

Utviklingen av skreddersydde og samhandlende systemer kan være svært kostbar, ettersom koding tar tid og tilgangen på personer med god kunnskap i programmeringsspråk er begrenset. Hyllevareløsninger fungerer fint i mange tilfeller, men samtidig er de alt for ofte bare enda et system å forholde seg til som ikke er integrert med bedriftens eksisterende løsninger. Dermed har ikke alle organisasjoner systemer som er tilpasset deres behov eller som krever betydelig tidsinnsats å bruke.

Videre er tradisjonell programvareutvikling i mange tilfeller preget av stor avstand mellom utvikler og sluttbruker. Utviklingstiden medfører videre at det kan ta lang tid før kunden får ser en prototype og at løsningen ender opp lite tilpasset sluttbrukers behov. I slike tilfeller bruker man raskt store beløp på feil funksjon.

Løsning

Low-code-plattformer er løsningen for organisasjoner som møter utfordringer med ikke integrerte systemer, analoge prosesser og digitalisering av arbeidssteg som ikke nødvendigvis skjer foran PC-skjermen. Med low-code-plattformer kan skreddersydde applikasjoner utvikles i rekordfart til en betydelig lavere kostnad. Dette er mulig fordi det brukes ferdige byggeklosser og utviklingen skjer i grafiske grensesnitt, dvs. helt uten eller med minimal tidskrevende koding.

Sluttbrukeren kan se prototyper etter noen dager med utvikling og endringer kan gjøres raskt slik at nøkkelpersoner kan involveres enkelt og til en lav kostnad. Dette sikrer at applikasjonen møter brukerens behov og akselerer dens adopsjon. I tillegg inneholder low-code-plattformer ferdige integrasjonsmuligheter for å skape sømløse arbeidsprosesser på alle operativsystemer. Sist, men ikke minst kan store deler av low-code-applikasjoner forvaltes av personer helt uten kunnskap i programmeringsspråk.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Johannes Sæthre
Manager at Automation & Data Analytics

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen