To roboter som håndhilser

Robotic Process Automation (RPA)

RPA-teknologi er en programvare som benyttes til å automatisere regelbaserte arbeidsprosesser og -oppgaver slik at bedriftens ansatte får frigjort tid som kan brukes til mer verdiskapende arbeid og givende oppgaver. Teknologien er et kostnadsbesparende og effektiviserende virkemiddel som fungerer som en forlengelse av den menneskelige arbeidskraften og utnytter eksisterende systemer. Implementering av RPA er derfor rask og resultatene ofte umiddelbare. 

Person som skriver til en chatbot på en iphone

Chatbot

Chatbots er programvare som kan kommunisere skriftlig og muntligChatbots gir potensial for kostnadsbesparelser, og forbedrede kundeopplevelser i form av redusert responstid og 24/7 tilgjengelighet. Chatbots har kort utviklingstid og er lette for bedrifter å komme i gang med, som gjør dette til initiativer med umiddelbar effekt. 

Sittende person ved skrivebord som skriver epost på en laptop

Emailbot

En emailbot er et verktøy som automatisk håndterer store mengder innkommende e-post og andre skriftlige henvendelser ved å hente ut og tolke data, klassifisere, svare og videresende strukturert informasjon til andre digitale medarbeidere eller systemer som muliggjør ende-til-ende automasjon. Teknologien skiller seg fra andre da den evner å jobbe med ustrukturert fritekst som man ofte finner i prosesser med e-post. Perfekt for bedrifter med store volum innkomne og skriftlige henvendelser!  

Bunke med dokumenter lagt i en kurv hvor det står godkjent

Dokumentbot

En dokumentbot er et verktøy som behandler dokumenter med ustrukturert data ved å åpne, lese og forstå innholdet. Boten kan utføre handlinger i ulike systemer og videre kobles til verktøy som emailbot og RPA, noe som muliggjør ende-til-ende automasjon av prosesser i både kundefront og back-office.

Datavisualisering vist på en laptop

Datavisualisering

Visualiseringsverktøy er et av dagens viktigste redskaper for demokratisering av data. Ved hjelp av slike verktøy er interaktive, oppdaterte rapporter tilgjengelig for alle eller spesifiserte grupper i organisasjonen. Og best av alt, de er bare et tastetrykk i nettleseren unna. Self-service dashboards er et viktig steg i retning av en datadrevet organisasjon. 

Tilgjengeliggjør din data som bøker er tilgjengeliggjørt ved stadtbibliothek stuttgart

Databehandlingsverktøy for å tilgjengeliggjøre dine data

Vi har verktøy som gjør at forretningsbrukere enklere kan nyttegjøre seg av virksomheten sine data. Våre verktøy hjelper din virksomhet med å sammenstille, berike og aggregere data på tvers av datakilderslik at data blir mer tilgjengelig enn før. Gjennom korte prosjekter (Les hva vi gjorde på tre uker) kan virksomheten din få helt nye muligheter fra dataen dere allerede besitter. 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen