To personer som tegner på en hvit tavle

Digitale medarbeidere er kommet for å bli

I en verden som stiller stadig større krav til effektivisering og digitalisering er adopsjon av nye teknologier og verktøy essensielt for å sikre virksomheters konkurransekraft.

De siste årene har ledene selskaper implementert ulike former for digitale medarbeidere som en del av sin digitale transformasjon. Den første bølgen av digitale medarbeidere ble ledet an av teknologier som Robotic Process Automation og chatbots. Dette er teknologier som har gitt stor verdi til organisasjoner verden over, og det jaktes stadig etter nye løsninger og verktøy som kan ta automasjon et steg videre.

Skrivemaskin omgitt av mange flyvende papir

Ustrukturert data og fritekst er fremdeles en utfordring

Populære og velprøvde automasjonsverktøy som RPA har gjort det mulig for organisasjoner å automatisere repetitive og standardiserte oppgaver og rutiner – men også disse teknologiene har sine begrensinger. Spesielt gjelder dette verktøyets evne til å håndtere ustrukturerte inputdata. I mange forretningsprosesser må vi håndtere store mengder ustrukturerte data, typisk gjennom tolking av fritekst i e-post og dokumenter. Detter gjør at RPA har en svært begrenset evne til å håndtere noen av organisasjoners mest brukte kommunikasjon- og arbeidsverktøy.

hvordan epostbot leser ustrukturert informasjon

Smartere verktøy gir nye muligheter

Den neste bølgen innen intelligent automasjon vil ledes an av teknologier som adresserer utfordringene med ustrukturert data og fritekst. To eksempler på slik teknologi er email- og dokumentbot. Dette er nyskapende løsninger som muliggjør ende-til-ende prosessering av e-post og dokumenter. Utover tolkning og klassifisering av innholdet i e-post og dokumenter kan disse verktøyene også besvare og videresende e-post til sine menneskelige kollegaer, samt utføre oppgaver i CRM og ERP-systemer basert på input i e-post og dokumenter. Da implementering av email- og dokumentbot har en attraktiv ROI vil det være naturlig å forvente at organisasjoner rask adopterer også denne typen avanserte automasjonsverktøy.

 

Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å diskutere hvordan teknologien kan hjelpe deg og din virksomhet.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen