Moderne analytiske dataplattformer

Denodo er en ledende aktør innen dataintegrasjon og data management. Det brukes en logisk tilnærming for å muliggjøre self-service BI, avansert analyse, hybrid-/multicloud integrasjon, og enterprise datatjenester. Denodos kunder i mer enn 30 ulike bransjer har opplevd stor økonomisk gevinst, og en ROI på mindre enn seks måneder.

busy people walking

Analytics

Utnytt dataenes fulle potensial, og få svar på viktige spørsmål om virksomhetens fremtid. Hvilke utfordringer står vi overfor? Hvilke muligheter finnes? Baser beslutningene på riktig grunnlag. Vi har lang erfaring med avansert analyse og kan skape merverdi av dataene.

Bike parking crowd

Data engineering

Hvordan skal dataene lagres, brukes og analyseres slik at informasjonssikkerheten og personvernet overholdes i tråd med gjeldende lover? Vi gir deg riktig veiledning til både analyseverktøyene og modellene, slik at du kan utforske dine big data og gjøre dem om til kunnskap.

ferris wheel

Business and data advisory

Hva vet du om virksomheten? Vet du hvilken kunde som er mest verdifull? Vet du hva de største risikoene er? Hvilke økonomiske faktorer er avgjørende for å kunne styre virksomheten i riktig retning? Informasjonen ligger der, det gjelder bare å ta vare på den!

Guy in old book store

Data management

Er dataene kvalitetssikret og riktige? Med Data Warehouse og Master Data Management får du kontroll over dataene. I datalageret samler du inn, vasker og sikrer maksimal kvalitet på dataene fra flere ulike kildesystemer, før de brukes i en business intelligence-applikasjon for videre analyser av virksomheten.

Kids and mom with tablet

Internet of Things (IoT)

Internet of Things, eller tingenes Internett, vokser i takt med digitaliseringen. Disse enhetene kan oppfatte omgivelsene, kommunisere og tilpasse aktiviteten etter situasjonen, og kan dermed bidra til nyttige miljøer og tjenester. Vi hjelper deg med å utforske og skape smarte løsninger for virksomheten og kundenes behov.

Different type of coffee

Opplæring i plattformer og verktøy

Vi tilbyr kundetilpasset opplæring i alle våre partnerverktøy. Det gjelder kurs i både SAS og Wherescape, og vi er den eneste sertifiserte opplæringspartneren på Tableau. Du kan også få opplæring i skyplattformen Snowflake og i alle BI-produktene til Microsoft.

Girl on phone service

Robotic Process Automation (RPA)

Ved å automatisere arbeidsoppgaver som ellers ville blitt utført av kontorpersonale, oppnår man ikke bare kostnadsbesparelser, men også økt kapasitet og kvalitet. Robotic Process Automation (RPA) gir personalet mulighet til å utvikle seg innen andre sentrale arbeidsområder.

Wet window

Business intelligence og visualisering

Strever du med å forstå, håndtere og presentere dataene på en begripelig måte? Vi kan hjelpe deg med å visualisere dataene, slik at de blir lettere å forstå for alle i organisasjonen. Når alle har samme syn på hvordan dataene skal tolkes, blir retningen tydeligere og drivkraften i arbeidet mer effektiv.

Group punch

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med en rekke partnere for å kunne tilby deg de beste verktøyene og plattformene på markedet. Les gjerne mer om våre samarbeidspartnere.

 

  • SAS Institute
  • Snowflake
  • Tableau
  • Wherescape
  • Microsoft
  • Qlik
  • Oracle
  • Informatica
  • Denodo

Modernisering av dataplattform

Det skjer hele tiden endringer i forretningsbehov og teknologi. For å beholde sitt konkurransefortrinn og møte fremtidens behov er det viktig å ha en moderne dataplattform. En moderne dataplattform vil gjøre at bedriften er rustet til å møte både tekniske og forretningsmessige behov.

Guy riding bike

AI og maskininnlæring

Kunstig intelligens (AI) er ikke lenger noe som tilhører fremtiden, men er her allerede. Ved å bruke algoritmer for gjenkjenning av mønstre og beregningsinnlæring kan vi lære maskinene å utføre ulike arbeidsoppgaver og lage maskiner med intelligent atferd. Med lærende miljøer der maskin og menneske lærer og utvikles av hverandre, åpner det seg mange muligheter. 

Til toppen