Performance Management

Økonomifunksjonen er i rask utvikling. Fra å ha vært en passiv funksjon basert på historiske data, er den i dag på vei til å bli en mer dynamisk og prosessorientert funksjon med aktiv forretningsutvikling. Ved hjelp av økonomiske analyser ser du hvilke bakenforliggende sammenhenger og verktøy som aktivt støtter virksomheten.

Supply Chain Intelligence

Dagens forretningsklima med globalisering, outsourcing og stadig større krav, er en utfordring som krever mange offer. Leverandørkjeden presses daglig til å bli mer effektiv og kostnadseffektiv. Alle ledd i kjeden genererer imidlertid data, som i sin tur kan brukes til å effektivisere prosessen, samtidig som de henger nært sammen med virksomhetens strategier og kjernekompetanse.

Customer Intelligence

Dagens markedsføring krever mer enn den gjorde tidligere. Virksomheter har som oftest data om kundenes behov, preferanser og atferd. Hvis vi bruker disse dataene, kan vi omdanne markedsføringen til en eksakt og logisk vitenskap, der kontaktpunkter optimaliseres innenfor salg, service og levering. Da kan du optimalisere markedsbudsjettet og få maksimal avkastning.

Risk Intelligence

Nesten daglig rapporteres det om globale eksempler på katastrofal risikohåndtering – storbanker som går konkurs fordi de tar for stor risiko, globale giganter som saboterer naturen fordi de sparer inn på feil steder. I fremtiden vil man beregne og prissette risikoen og håndtere den fra et mer operativt perspektiv, i stedet for dagens mer defensive tilnærming.

Til toppen