En glasskrukke fylt med fargerike M&M

Data Warehouse

Data Management handler om å ivareta dataene og kvalitetssikre dem i alle trinn av livssyklusen. På den måten kan du minimere risikoen for og kostnadene ved regelbrudd, juridiske komplikasjoner og ulovlig inntrenging. Det gir deg også tilgang til nøyaktige opplysninger akkurat når du trenger dem – uten tvetydighet eller konflikt med andre data – og dermed kan du unngå misforståelser.

Med et Data Warehouse (også kalt datalager) samler du alle data fra samtlige systemer på ett og samme sted. Hele organisasjonen får tilgang til samme informasjon, uten filter og forvrengninger og tilpasset virksomhetens bransje og hverdag.

woman sitting in front of her computer

Master Data Management og datakvalitet

Masterdata er data som på en eller annen måte er felles i organisasjonen. Det kan for eksempel være personaldata, kundedata, produktdata osv.

Informasjonen er ofte lagret i flere systemer og i ulike formater, avhengig av bedriftens fokus, størrelse og datamodenhet.

Formålet med Master Data Management (MDM) er å sikre at bruken av bedriftens informasjon er konsekvent, relevant og riktig. Ettersom du oppnår høyere datakvalitet, har du forutsetninger for å gjøre bedre forretninger og dermed øke bedriftens omsetning og fortjeneste, og du får dessuten et konsekvent bilde av virkeligheten.

Pålitelig oversikt med grunndata

Ofte inneholder de forskjellige bedriftssystemene samme informasjon, men med ulike begreper. I Data Warehouse håndteres såkalte grunndata (master data) som gir deg et helhetlig bilde av informasjonen og virksomheten i organisasjonen. Du får en datakilde der all informasjon er organisert slik at den er lett å jobbe med og utnytte, både i det daglige arbeidet og ved mer omfattende analyser av virksomheten. Dette bidrar i sin tur til at organisasjonen sitter med kvalitetsdata som alltid er korrekte, og til at samtlige systemer er oppdatert med den siste informasjonen.

Data Warehouse Review

Har dere et Data Warehouse? I stedet for å bygge et nytt datalager kan vi i Knowit undersøke og sikre at løsningen dere allerede har, er en effektiv Business Intelligence/Data Warehouse-løsning ved å optimalisere prosessene og dermed også inntektene og kostnadene.

Data Warehouse Automation

Si farvel til manuelt kodede Data Warehouse-løsninger, og la Knowit vise vei med et verktøy for Data Warehouse Automation! Ved å automatisere og akselerere rutine- og volumoppgavene som er forbundet med utviklingen av et Data Warehouse, oppnår vi i fellesskap en rekke fordeler:

  • Produktiviteten i utviklingsarbeidet øker dramatisk

  • Prosjekttiden forkortes betydelig

  • Minimering av repetitivt arbeid frigjør ressurser til mer verdifullt arbeid

  • Ditt Data Warehouse blir enhetlig, robust og veldokumentert med tanke på fremtidige tillegg og endringer
Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ingvar Larsson
CEO Knowit Decision Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen