Big robots

Internet of Things genererer data

Internet of Things er et konsept som illustrerer at det ikke bare er mennesker som er tilkoblet nettverk, men også ting som fysiske roboter, maskiner, kjøretøy, droner og husholdningsapparater. Sensorer brukes til å samle inn data eller tilpasse enhetens atferd til en situasjon eller et sted.

IoT-enheter genererer store mengder data, og utbredelsen av enheter og sensorer fortsetter i stadig større tempo. Å strømme data fra drift og virksomhet, transaksjoner, sensorer og IoT-enheter er verdifullt – hvis dataene tolkes og brukes riktig.

Google home

Internet of Things-data skaper verdi

I prinsippet er IoT bare en datakilde som er satt sammen av flere andre datakilder, som bedrifter kan bruke til å forstå egen virksomhet bedre. Data som genereres fra IoT-enheter, har kun en verdi hvis de kan brukes til analyse, tiltak og optimalisering.
IoT-applikasjoner skaper enorme dataklynger, datasett, som kan bearbeides videre.

Det er imidlertid store forskjeller i format og type datasett, som varierer fra ustrukturerte data til semistrukturerte og strukturerte data. Det betyr at en stor del av et IoT-prosjekt går ut på å kartlegge, forstå og håndtere dataene som skapes.

Analytics on computer screen

Metoder for dataanalyse av Internet of Things

I IoT-analyse kan man benytte forskjellige metoder. Streaming analytics, som også kalles hendelsesstrømmer, handler om å analysere store datasett i bevegelse. I denne prosessen analyseres dataflyter i sanntid, blant annet for å kunne sende aktuelle tilbud direkte til kundens smarttelefon når han/hun passerer butikken.

Analyse av geografiske mønstre kan brukes til å fastsette det romlige forholdet mellom fysiske objekter. Stedsbaserte IoT-applikasjoner, for eksempel smarte parkeringsapper, er et eksempel på dette.

I forbindelse med IoT gjennomfører man også ofte analyser av tidsserier. I denne typen analyse bruker man tidsbaserte data som analyseres for å avdekke tilhørende trender og mønstre. Det kan blant annet være IoT-applikasjoner for værvarsling og helseovervåking.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ingvar Larsson
CEO Knowit Decision Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen