Noen drivere for endring av dataplattformer er:

  • Den stadig økende mengden data som trenger bearbeiding og analysering
  • Dataene kommer på nye formater og nye leveringsmåter (API-er, datastrømmer)
  • Brukere ønsker informasjonen hurtigere for å generere bedre innsikt og avgjørelser
  • Kunne gjøre hurtige endringer på datamodeller uten omfattende redesign av løsninger
  • Selvbetjente løsninger for brukerne
  • Enkelt tilpasse seg myndighetskrav som GDPR etc
  • Koble seg til og bruke skytjenester
Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ingvar Larsson
CEO Knowit Decision Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

En moderne dataplattform

En moderne dataplattform kan bestå av flere ulike deler og teknologier, men det viktigste er at den støtter bedriftens behov.

En dataplattform i skyen vil gi stor fleksibilitet sammenlignet med en løsning på egen infrastruktur. Ved å skalere opp og ned ressurser etter behov og arbeidsmengde sparer man tid og får utnyttet kapasiteten bedre.

Ved å innføre en «Data Catalog» får man automatisk kategorisert og organisert dataene. Dette gjør at det blir lett å holde oversikt over hvor dataene stammer fra, hvilke endringer som er gjort og hvem som har tilgang til dataene. På den måten sparer man mye tid på å utforske dataene.

Automatisering vil også være en viktig del av en moderne dataplattform. Ved å bruke «Data Warehouse Automation» når man bygger datavarehus sparer man mye tid. Kode og dokumentasjon blir automatisk generert etter at man har laget datamodellen. 

Brukerne har behov for å få tilgang til data fra ulike kilder og knytte disse sammen. «Data Virtualization» vil si å koble seg på mange datakilder og gjøre disse tilgjengelig en plass, uten å kopiere inn dataene på et eget område. På den måten får man tilgang til alt av bedriftens data på ett sted og man kan lage rapporter og analyser basert på dette.

Vi kan hjelpe til å modernisere din bedrifts dataplattform!

Til toppen