Girl on phone service

Start, avslutt, repeter.
Den tiden er forbi.

Robotic Process Automation (RPA) er en teknologi som brukes for å automatisere oppgaver som ellers ville ha blitt utført manuelt av kontorpersonell. Det dreier seg om repetitivt og dagligdags arbeid som ikke krever spesifikke menneskelige egenskaper, og som dermed kan håndteres av maskiner. Bearbeiding av denne typen kan utføres rimeligere, raskere og mer pålitelig av maskiner enn av mennesker. Motivasjonen for å bruke RPA ligger derfor både i kostnadsbesparelser og økt kapasitet og kvalitet.

Hva kan vi hjelpe deg med?
Ingvar Larsson
CEO Knowit Decision Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at vi skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Vi vil ringe deg opp så snart som mulig!

En menneskelig robot

Bruken av ordet robot i denne sammenhengen viser til utviklingen av et program som etterligner arbeidsoppgavene man utfører i ulike systemer. Roboten jobber i systemets brukergrensesnitt på samme måte som mennesker ville ha gjort. Programmet kjøres i en egen datamaskin, og arbeidet utføres derfra. Dette representerer noe nytt i forhold til den tradisjonelle maskin-til-maskin-kommunikasjonen via API eller datalager under brukergrensesnittet.

Du trenger ikke være programmerer eller ha annen spesialistkompetanse innenfor IT for å utvikle en slik robot. Roboten er bygd opp av grafer der symboler betegner flyt, beslutninger, tiltak og beregninger. Symbolene ligner dem som finnes i for eksempel MS Visio. Det viktigste for en «robotutvikler» er evnen til å analysere arbeidsprosesser for å kunne optimalisere arbeidet mest mulig.

Som en av flere teknologiske trender kommer RPA til å påvirke både arbeidsforhold og menneskelige behov. Ansvarsområdene vil bli forandret og med dem yrkesrollene.

Dette betyr også at medarbeiderne dine kan avansere og få mer krevende og intellektuelt stimulerende arbeidsoppgaver. Vi tror at RPA vil bli en drivkraft som vil øke produktiviteten i arbeidslivet. La medarbeiderne dine gjøre det som driver dem og som de er gode på – og overlat de repetitive arbeidsoppgavene til en robot.

Til toppen