Girl on phone service

Start, avslutt, repeter.
Den tiden er forbi.

Robotic Process Automation (RPA) er en teknologi som brukes for å automatisere oppgaver som ellers ville ha blitt utført manuelt av kontorpersonell. Det dreier seg om repetitivt og dagligdags arbeid som ikke krever spesifikke menneskelige egenskaper, og som dermed kan håndteres av maskiner. Bearbeiding av denne typen kan utføres rimeligere, raskere og mer pålitelig av maskiner enn av mennesker. Motivasjonen for å bruke RPA ligger derfor både i kostnadsbesparelser og økt kapasitet og kvalitet.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ingvar Larsson
CEO Knowit Decision Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

En menneskelig robot

Bruken av ordet robot i denne sammenhengen viser til utviklingen av et program som etterligner arbeidsoppgavene man utfører i ulike systemer. Roboten jobber i systemets brukergrensesnitt på samme måte som mennesker ville ha gjort. Programmet kjøres i en egen datamaskin, og arbeidet utføres derfra. Dette representerer noe nytt i forhold til den tradisjonelle maskin-til-maskin-kommunikasjonen via API eller datalager under brukergrensesnittet.

Du trenger ikke være programmerer eller ha annen spesialistkompetanse innenfor IT for å utvikle en slik robot. Roboten er bygd opp av grafer der symboler betegner flyt, beslutninger, tiltak og beregninger. Symbolene ligner dem som finnes i for eksempel MS Visio. Det viktigste for en «robotutvikler» er evnen til å analysere arbeidsprosesser for å kunne optimalisere arbeidet mest mulig.

Som en av flere teknologiske trender kommer RPA til å påvirke både arbeidsforhold og menneskelige behov. Ansvarsområdene vil bli forandret og med dem yrkesrollene.

Dette betyr også at medarbeiderne dine kan avansere og få mer krevende og intellektuelt stimulerende arbeidsoppgaver. Vi tror at RPA vil bli en drivkraft som vil øke produktiviteten i arbeidslivet. La medarbeiderne dine gjøre det som driver dem og som de er gode på – og overlat de repetitive arbeidsoppgavene til en robot.

Til toppen