library in the light

Få kontroll over datakvaliteten

At data inneholder viktig innsikt, er en kjent sak. Utfordringen er å håndtere, forstå og presentere data på en forståelig måte. Når du visualiserer data, blir de mer lettfattelige for alle i organisasjonen.

Men hvis du ikke vet noe om kvaliteten på dataene eller hvordan de er organisert, blir arbeidet med å lage rapporter og visualiseringer vanskelig. Har du kontroll over prosessene for å samle inn og organisere data, har du også større mulighet til å vurdere datakvaliteten, noe som er avgjørende for å ta gode beslutninger. Vi har kunnskap om ulike metoder for datainnsamling og modeller for å organisere innsamlede data. For å være sikker på at datakvaliteten blir god nok anbefaler vi at du bruker verktøy som automatiserer prosessen.

escalator in the light

Har alle som trenger det, tilgang til data?

Høy datakvalitet er viktig, men ikke nok til at organisasjonen blir datadrevet – medarbeiderne må også få tilgang til data. Selv med forholdsvis beskjedne datamengder kan dette være en utfordring, særlig hvis brukerne er spredt geografisk eller fordelt på ulike organisasjoner. Vi har erfaring med å flytte data til skyen, men hjelper deg gjerne med å gjøre data tilgjengelige via andre lagringsalternativer.

hender som skaper et kunstverk med pensel og blå akvarell

La budskapet ditt nå helt frem.
Formidle det på et språk som alle forstår.

Data er ikke et mål i seg selv. Så lenge organisasjonen ikke bruker dataene til noe konkret, kan den store informasjons- og dataflyten bli en belastning snarere enn et fortrinn. Dessuten kan det være vanskelig å vite hvordan dataene skal presenteres.

Ved å kommunisere viktige tall og data visuelt bruker du et språk som alle forstår – bildespråket.

Effektiv kommunikasjon av data

Komplekse, vanskelige og avanserte spørsmål har som oftest ingen enkle svar. Dermed blir også svarene vanskelige å tolke for mottakeren. Ved å visualisere svarene og bruke et tydelig bildespråk, kan det bli enklere å forklare en kompleks sammenheng. Og våger man å se bildespråket som et helt eget språk, trenger ikke alle data presenteres med bare tall.

Godt utført datavisualisering, infografikk eller et tydelig dashbord kan ofte tale for seg selv. Det gjør det også mulig å bare plukke ut de viktigste – og i mange tilfeller forretningsfremmende – dataene i stedet for å presentere alle.

Vi tør påstå at det ikke gir noen mening å ha masser av data hvis du ikke kan forstå og bruke dem. Knowits spesialister på datavisualisering kan vise deg hvordan bruk av beste praksis innen datavisualisering kan bli det mest kostnadseffektive tiltaket for å øke forretningsnytten av Business Intelligence-investeringen. Vi lover at bilder kan tale for seg selv!

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ingvar Larsson
CEO Knowit Decision Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen