Bærekraft

Som et av Nordens ledende konsulentselskaper innen digitalisering får vi en stadig viktigere rolle å spille i et bærekraftsperspektiv. Her kan du lese om hvordan vi bidrar til en mer bærekraftig og menneskelig fremtid.

girl wishing on a dandelion

Visjon, strategi og bærekraftsmål

Knowits overordnede bærekraftsmål er at vi sammen med våre kunder og partnere, skal jobbe aktivt for å støtte opp om FNs Agenda 2030. Vi skal jobbe for utviklingen av samfunnet, med et særskilt fokus på positiv miljø- og klimapåvirkning, i tillegg til økt inkludering.

open eye icon

Bærekraftsrapporten

Med våre digitale løsninger muliggjør vi positiv samfunnsutvikling sammen med våre kunder og partnere. Vi har samlet vårt bærekraftsarbeid i årsrapporten. Her kan du finne utfyllende informasjon om hvordan vi jobber for et sunt arbeidsmiljø, økt balanse mellom kjønnene, lavere CO2-utslipp og mye mer. Du kan også kontakte oss med dine spørsmål om bærekraft.

Business Playbook

Vår bærekraftsrapportering er basert på fire pilarer

Knowit har et partnerskap med the Exponential Roadmap Initiative. Organisasjonens 1.5°C Business Playbook er utgjør en gjennomarbeidet guide for alle selskaper som ønsker å jobbe aktivt med å hjelpe å nå 1,5 gradersmålet. Knowit bruker ikke kun playbookens fire pilarer til å rapportere om selskapets negative og positive klimapåvirkning, men også for å rapportere overordnet om alt bærekraftsarbeid.

woman looking at a map by a lake

Pilar 1 | Veien til å bli et selskap for fremtiden

Her kan du lese om vårt bærekraftsarbeid, våre mål og hvor langt vi har kommet innen:
 
  • Klimaarbeid
  • Etisk virksomhet
  • Likestillingsarbeid
  • Den friske arbeidsplassen
  • Å tiltrekke kompetanse
  • Arbeids- og menneskerettigheter

Pilar 2 | Veien mot fremtidens verdikjede

Vårt mål er å maksimere de positive effektene i Knowits verdikjede og redusere det negative avtrykket ved å samarbeide med leverandører og underleverandører med det samme grunnleggende verdisettet som oss selv. Bli kjent med våre aktiviteter, mål og fremdrift innen vår verdikjede.

woman on bicycle

Pilar 3 | Veien mot fremtidens business

Med vår ekspertise innen innovasjon og digitalisering, hjelper vi både kunder og samfunnet som helhet å utvikle bærekraftige, smarte løsninger til samfunnsmessige utfordringer knyttet til eksempelvis klima, energi, miljøet og cybersikkerhet. Les mer om våre aktiviteter, mål og fremdrift.

swedish nature seen from above

Pilar 4 | Veien mot fremtidens samfunn

Gjennom våre partnerskap kan vi samarbeide og bidra til FNs 17 mål for bærekraftig utvikling og de ti prinsippene knyttet til internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøet og kampen mot korrupsjon. Les om våre initiative og partnerskap som skal bidra til å aksellerere FNs bærekraftsmål.

Vil du vite mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen