girl wishing on a dandelion

Visjon, strategi og bærekraftsmål

Knowits overordnede bærekraftsmål er at vi, sammen med våre kunder og partnere, jobber aktivt med å bidra til FNs Agenda 2030 og utviklingen av samfunnet, med spesielt fokus på positive miljø- og klimapåvirkning og økt inkludering.

man with smartphone

FNs Global Compact og mål for bærekraftig utvikling

Vi er medlem av FNs Global Compact (UNGC) og jobber for å fremme de 17 målene for bærekraftig utviling (SDG) og de ti prinsippene knyttet til menneskerettigheter, arbeidsliv, miljøet og antikorrupsjon.

boats in water

Vår vei til et fossilfritt Knowit

Her kan du se våre milepæler på veien fra et klimanøytralt selskap i 2019, til et fossilfritt Knowit innen 2045.

woman smiling at camera

Stakeholdere og vesentlige forhold

Knowits vesentlighetsanalyse er basisen for hvordan bærekraft er integrert i selskapets strategi og rapportering. Den er utført med mål om å identifisere de viktigste bærekraftstemaene og løfte områder vi skal fokusere på.

archipelago

GRI, årlig klimarapport og miljøsertifisering

Her finner du vår rapport om klimafotavtrykk i tråd med Greenhouse Gas Protocol (GHG) og miljøsertifisering i tråd med ISO 14001:2015. Vi rapporterer i tråd med GRI-standarder.

man with black and white t-shirt

Våre policyer

Knowits Code of Conduct, Code of Conduct for leverandører, policy for likestilling og mangfold, policy for arbeidsmiljø og vår miljøpolicy styrer og beskriver arbeidet vårt på bærekraftsområdet. Du finner våre retningslinjer og policydokumenter her.

open eye icon

Vi skaper en bærekraftig framtid

Med våre digitale løsninger muliggjør vi positiv samfunnsutvikling sammen med våre kunder og partnere. Vi har samlet vårt bærekraftsarbeid i årsrapporten. Her kan du finne utfyllende informasjon om hvordan vi jobber for et sunt arbeidsmiljø, økt balanse mellom kjønnene, lavere CO2-utslipp og mye mer. Du kan også kontakte oss med dine spørsmål om bærekraft.

Vil du vite mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen