Årlig klimarapport av vårt klimafotavtrykk

Siden 2019 har vi laget årlige klimarapporter for å forstå hvordan vårt klimafotavtrykk utvikler seg og hvilke tiltak vi trenger å sette I verk for å halvere våre CO2-utslipp innen 2018 – og å bli helt fossilfrie innen 2045. Rapportene er laget i samsvar med Greenhouse Gas (GHG) Protocol, en internasjonal rapporteringsstandard som skal estimere og rapportere om bedrifters klimaavtrykk.

Klimarapportene omfatter våre direkte utslipp, slik som pendling og reiser i jobbsammenheng, i tillegg til indirekte utslipp fra elektrisitet, oppvarming og kjøling av våre kontorer. Det omfatter også innkjøp av varer og materiell, avfallshåndtering og transport. Vi måler og rapporterer også klimapåvirkningen av driften av våre servere, både for vår egen del og for våre kunder. Basert på klimarapporten og gjennom aktive tiltak, overveide valg og kjøp av klimakvoter, har vi vært et klimanøytralt selskap siden 1. januar 2019. Kalkuleringen i våre klimarapporter er gjort i tråd PAS 2060, en internasjonal standard for klimanøytralitet. Resultatene har blitt gjennomgått og bekreftet av ZeroMission.

 

Miljøsertifisering i henhold til ISO 14001:2015

Det er viktig for oss å kombinere våre kunders behov og krav med vår miljøkunnskap. Derfor er vi i en constant læringsprosess innen miljømessige spørsmål. Deler av Knowit er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

 

GRI-indeks

Knowits bærekraftsrapport består av Årsrapporten 2021 og vår GRI-indeks. Vårt bærekraftsarbeid er rapportert i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer.  

Vil du vite mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen