Vesentlige forhold i Knowit

Nøkkelen til bærekraftsarbeid som bidrar til langsiktig verdiskaping er å forstå verden og interessentene rundt oss – i en tid som er i constant endring. Knowits prosess for å definere vesentlighet bidrar til at vi kan prioritere hvilke bærekraftsmål vi skal fokusere på.

Analysen av de samfunnsmessige endringene Knowit og våre interessenter kan støte på og allerede er påvirket av, utgjør grunnmuren for hvordan bærekraft er integrert i selskapsstrategien og rapportert. En full vesentlighetsanalyse blir utført hvert annet år, med en gjennomgang og mellom disse.

Vesentlighetsanalyse

I 2021 ble en full vesentlighetsanalyse utført, med følgende faser:

  1. Med fokus på fremtiden: Å navigere mot 2030 og sette referanser mot konkurrenter.
  2. Identisere og vekte vesentlige bærekraftsområder.
  3. Dybdeintervju med representanter fra selskapet, samt interessenter, for å validere de utvalgte bærekraftsområdene og vektingen av dem.
  4. Påvirkning på Knowits verdikjede.
  5. Påvirkning på selskapets strategi og kommunikasjon. 

 

Vil du vite mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen