hand holding a compass

Å navigere mot 2030

Nøkkelen til bærekraftstiltak som bidrar til langsiktig verdiskaping er å forstå omverdenen og interessenters forventninger i en tid i endring. Knowits vesentlighetsprosess skal identifisere de viktigste områdene selskapet skal fokusere på. Første steg er en horizon scanning som viser fire områder som påvirker planeten og alle som lever her.

 

  1. Grenser for vekst
  2. Endrede demografiske forhold
  3. En tilkoblet verden
  4. Endrede naturmiljø

1. Grenser for vekst

I det kommende tiåret vil ubalansen mellom tilbud og etterspørsel innen råvarer øke. Dette er en alvorlig trussel for et bærekraftig samfunn, men også en forretningsmulighet for Knowit, siden det vil øke etterspørselen innen digitalisering generelt, og for løsninger innen sirkulærøkonomi spesielt. Den økende mangelin på mat, rent vann og energi utgjør en risiko for uro, sult og - i verste fall - krig.

2. Endrede demografiske forhold

Verdens befolkning blir eldre, og folk lever lengre. Det ventes at en aldrende befolkning vil øke kostnader til helse og pensjoner. Knowit har mange kunder innen offentlig sektor, som ventes å få gradvis mindre økonomisk handlingsrom grunnet økte samfunnskostnader for en aldrende befolkning, helsekostnader og klimaeendringer. Samtidig skaper dette nye forretningsmuligheter for Knowit, siden selkspet kan bidra med å skape tjenester og produkter som kan skape økt effektivitet og bærekraft innen offentlig sektor.

woman with a phone and laptop

3. En tilkoblet verden

Utviklingen mot en mer tilkoblet og sammenkoblet verden kan oppsummeres med digitalisering og automatisering som driver økt innovasjon. Nye idéer kan deles langt enklere og raskere enn tidligere. Ny teknologi endrer ikke bare livene våre, det påvirker også våre verdier og forhold til hverandre.

Vi står i en global teknologirevolusjon, hvor både mengden data som lagres og prosesseres – og antallet enheter koblet til nettet – vokser eksponensielt. En stadig mer tilkoblet verden skaper gode forretningsmuligheter for Knowit, siden det stiller høyere krav til systemutvikling og økt behov for gode løsninger innen datasikkerhet.

lorry driving through beautiful landscape

4. Endret naturmiljø

Det verdensomspennende arbeidet med å redusere utslippene i tråd med Parisavtalen ser ikke ut til å nå verken 1.5 eller 2-gradersmålet. Dette skaper økt risiko for ekstremvær, økt havnivå og etter hvert større bevegelse av klimaflyktninger.

Ved å ta en tydelig rolle som leverandør av digitale løsninger, kan Knowit både skape nye og innovative forretningsmodeller og bidra til reduserte utslipp. Ved å skape tjenester som hjelper kunder å kjenne sine direkte og indirekte utslipp, blant annet oppfølging rundt energibruk, å skape transparens rundt CO2-avtrykket av e-handel og hjelpe kunder å strømlinjeforme logistikk og transport, kan Knowit bidra til lavere utslipp.

Videre kan Knowit ved å utvikle løsninger som øker kunders mulighet til å delta i det tilkoblede samfunnet og fremme bruk av offentlig transport, fornybar energi og systemer som samler informasjon om energibruk. I tillegg – øke kunders transparens rundt klimagassutslipp og hjelpe dem til å redusere disse utslippene.

Vil du vite mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen