ungc goals

Medlem av FNs Global Compact

Som medlem av FNs Global Compact, verdens største bærekraftinitativ for å styrke bedrifters samfunnsansvar, forplikter vi oss til å jobbe aktivt med bærekraftsspørsmål og årlig rapportere om vår fremdrift til FN. Medlemskapet innebærer også en forpliktelse til å fremme de 17 målene for bærekraftig utvikling og å jobbe for de ti prinsippene for bedrifters samfunnsansvar.
 
“Gjennom vårt medlemskap, viser vi vår støtte til FNs Global Compact og forplikter oss til å forbedre vår drift, slik at FNs prinsipper gjennomsyrer vår strategi, vår kultur og vårt arbeid dag for dag”, sier Joakim Pilborg, Head of Sustainability i Knowit.

light bulb

Her gjør vi den største forskjellen

Det sier seg selv at Knowit støtter opp om menneskerettigheter, gode arbeidsforhold, miljøet og kjemper mot alle former for korrupsjon. Det har vi jobbet for i lang tid. Vi har identifisert ni av FNs 17 globale bærekraftsmålene hvor vi kan gjøre størst forskjell: 

 

  • Mål 3: God helse og livskvalitet
  • Mål 4: God utdanning
  • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
  • Mål 7: Ren energi til alle
  • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Referansecaser der Knowit har skapt vesentlige bidrag til bærekraft

Entur samler norsk kollektivtrafikk på én plattform

Bidrar til FNs mål 9 og 11

Entur AS er et norsk statseid selskap som ble etablert for å tilby salgs- og billettløsninger og reiseplanlegger for all kollektivtransport i Norge. Som en nøytral aktør, gir Entur reisende en enkel billettløsning, uten behov for kunnskap om hvilke transportselskaper som opererer hvilke ruter rundt omkring i landet. Knowit har utarbeidet og implementer en teknologi- og skystrategi og fungert som rådgiver I strategiske samarbeid for den norske transportsektoren. Sammen med Knowit har Entur samlet all norsk kollektivtrafikk på en platform, og skapt et helt spesielt økosystem for kollektivtransport.

En ny dataworkshop skaper nye muligheter for samhandling

Bidrar til FNs mål 9, 11 og 17

I november 2019 etablerte det regionale rådet for utvikling i Västra Götaland et samarbeid om åpne data. Samarbeidet omfatter all regional og kommunal virksomhet i regionen. Knowit ble gitt tilliten til å lede dette initiativet. Dataworkshopen er et initiativ som er finansiert av Vinnova, med mål om å etablere et samarbeidsforum som involverer myndigheter, interesseorganisasjoner, privat sektor, forskere og universiteter, i tillegg til presse, media og andre. Målet er å samle og tilgjengeliggjøre data. Prosjektet skal sikre økt åpenhet, effektivitet og kvalitet og skape rom for vekst og innovasjon i samfunnet.

open eye icon

Vi skaper en bærekraftig framtid

Med våre digitale løsninger muliggjør vi positiv samfunnsutvikling sammen med våre kunder og partnere. Vi har samlet vårt bærekraftsarbeid i årsrapporten. Her kan du finne utfyllende informasjon om hvordan vi jobber for et sunt arbeidsmiljø, økt balanse mellom kjønnene, lavere CO2-utslipp og mye mer. Du kan også kontakte oss med dine spørsmål om bærekraft.

Vil du vite mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen