For oss handler bærekraft om å langsiktig verdiskaping, ved å integrere miljømessig, sosiale og finansiell risiko, og muligheter innen forretningsstrategi og drift. Å integrere bærekraft bidrar til å skape et attraktivt og fleksibelt selskap som er rigget for et næringsliv i endring.

Vår visjon – et bærekraftig og menneskelig samfunn

Med grunnlag i vår visjon om et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon, kan vi virke som en positiv kraft både i spørsmål knyttet til miljøet og bærekraft i et bredere perspektiv.

Knowit er medlem av is a member of the FNs Global Compact, som betyr at vi driver vår virksomhet på en etisk måte, viser respekt for våre egne ansatte og ansatte i andre selskaper, i tillegg til å minimere negativ miljøpåvirkning.

Med utgangspunkt I disse prinsippene, jobber vi med å utvikle vår drift i samsvar med sunn forretningspraksis og i henhold til menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøet og anti-korrupsjon.

Vår Code of Conduct, likestillings- og mangfoldspolicy og miljøpolicy er regelsett som styrer og reflekterer vårt arbeid med bærekraft.

Bærekraftstrategi – Makers of a sustainable future

Å være en fasilitator for – og å skape digitale løsninger sammen med våre kunder, har en positiv påvirkning på bærekraftsutfordringene i samfunnet.

Bærekraftsmål

Vårt overordnede bærekraftsmål

Knowit skal, sammen med våre kunder og partnere, jobbe aktivt med å bidra til FNs Agenda 2030 og utviklingen av samfunnet, med spesielt fokus på positiv miljø- og klimapåvirkning, i tillegg til økt inkludering.

Bærekraftsmål- og resultater for 2022

I 2022 satte styret bærekraftsmål for selskapet. Disse målene er basert på vår visjon om å bidra til et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon.

1. Bærekraftsmål 

sustainability-target-AR2022.jpg

Mål: Innen 2030 skal 80 prosent av Knowits netto salg bidra til minst ett av FNs bærekraftsmål der Knowit kan gjøre størst forskjell.

Resultat: I 2022 bidro 76 (67) prosent av konsernets netto salg til minst et av FNs bærekraftsmål der Knowit kan gjøre størst forskjell.

2. CO2-utslipp

co2-emission-AR2022.jpg

Mål: Knowit er et klimapositivt selskap i 2022, og skal halvere CO2-utslippene fra egen drift før 2030, sammenliknet med tallene i 2019. Knowit er nå et klimapositivt selskap gjennom klimakompensasjon. Vi kompenserer 10 prosent i tillegg til det som trengs for å oppnå klimanøytralitet. 

Resultat: Selskapets utslipp holder seg under nivåene som er målsatt.

3. Kjønnsfordeling blant ledere på alle nivåer

gender-distribution-among-executives-AR2022.jpg

Mål: Knowit skal være en inkluderende arbeidsplass med jevn kjønnsdistribusjon blant ledere på alle nivåer, mellom 40 og 60 prosent over tid.

Resultat: I 2022 var andelen kvinnelige ledere i konsernet på 40 prosent.

Knowits viktigste ESG-mål

Environment

  • Å bli et klimapositivt selskap og halvere våre CO2-utslipp ikke senere enn 2030, i tråd med de forskningsbaserte målene selskapet har valgt, og som har blitt godkjent av the Science Based Targets initiative (SBTi), med indeks-år 2019. Se hvor langt vi har kommet

 

Social

 

Governance

  • Innen 2030 skal minst 80 prosent av Knowits netto salg bidra til minst ett av FNs ni bærekraftsmål hvor selskapet kan gjøre størst forskjell. Se hvor langt vi har kommet
  • Alle Knowits ansatte skal ha lest selsapets Code of Conduct og deltatt på Knowits bærekraftstrening. Her er vi akkurat nå
  • Alle selskaper som leverer varer eller tjenester av vesentlig omfang, slik det er definert i vår innkjøpspolicy, skal evalueres og innfri kravene i Knowits Code of Conduct for leverandører. Se hvor langt vi har kommet

 

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner 

Våre langsiktige bærekraftsarbeid ga oss i 2022 sertifisering som “ESG Transparency Partner”. Dette er en sertifisering som blir gitt til selskaper på Nasdaq som jobber aktivt med bærekraft.

Vil du vite mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen