For oss handler bærekraft om å langsiktig verdiskaping, ved å integrere miljømessig, sosiale og finansiell risiko, og muligheter innen forretningsstrategi og drift. Å integrere bærekraft bidrar til å skape et attraktivt og fleksibelt selskap som er rigget for et næringsliv i endring.

Vår visjon – et bærekraftig og menneskelig samfunn

Med grunnlag i vår visjon om et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon, kan vi virke som en positiv kraft både i spørsmål knyttet til miljøet og bærekraft i et bredere perspektiv.

Knowit er medlem av is a member of the FNs Global Compact, som betyr at vi driver vår virksomhet på en etisk måte, viser respekt for våre egne ansatte og ansatte i andre selskaper, i tillegg til å minimere negativ miljøpåvirkning.

Med utgangspunkt I disse prinsippene, jobber vi med å utvikle vår drift i samsvar med sunn forretningspraksis og i henhold til menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøet og anti-korrupsjon.

Vår Code of Conduct, likestillings- og mangfoldspolicy og miljøpolicy er regelsett som styrer og reflekterer vårt arbeid med bærekraft.

Bærekraftstrategi – Makers of a sustainable future

Å være en fasilitator for – og å skape digitale løsninger sammen med våre kunder, har en positiv påvirkning på bærekraftsutfordringene i samfunnet.

Bærekraftsmål

Knowit skal, sammen med våre kunder og partnere, aktivt jobbe mot målene i FNs Agenda 2030 og utviklingen av samfunnet, med spesielt fokus på positiv miljø- og klimapåvirkning, i tillegg til økt inkludering.

Knowit vil følge opp det overordnede bærekraftsmålet ved å følge utviklingen på tre fokusområder:

  • Innen 2030 skal 80% av Knowits netto salg bidra til minst ett av FNs bærekraftsmål der Knowit kan gjøre størst forskjell.1
  • Knowit er et klimapositivt selskap I 2022, og skal halvere sine CO2-utslipp før 20302
  • Knowit skal være en inkluderende arbeidsplass med en jevn kjønnsbalanse (40-60 prosent over tid) blant ledere på alle nivåer.

 

1 I 2021, bidro 67% av nettosalget til minst ett av de ni bærekraftsmålene der Knowit kan gjøre størst forskjell. Blant de 17 bærekraftsmålene (SDG), har Knowit valgt 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 og 16.  

2 I samsvar med de forskningsbaserte målene, fastsatt med 2019 som indeks, og kontinuerlig rapportert i Knowits bærekraftsrapportering.

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner 

Våre langsiktige bærekraftsarbeid ga oss i 2019 sertifisering som “ESG Transparency Partner”. Dette er en sertifisering som blir gitt til selskaper på Nasdaq som jobber aktivt med bærekraft.

Vil du vite mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen