Brobygger mellom teori og praksis 

Knowit Forskning

Gjennom vår forskningssatsning ønsker vi å skape verdi gjennom å tette gapet mellom akademia og praksis.

 

 

Vårt mål

Knowit ønsker å være det konsulenthuset som setter forskningsbasert kunnskap fremst. Målet med vår forskningssatsning er økt verdiskapning gjennom å tette gapet mellom akademia og praksis, med fokus på datadrevet digital transformasjon av offentlige og private virksomheter i Norge.

Bygd på samarbeid

Siden 2001 har vi hatt et formelt samarbeid med SINTEF, Universitet i Oslo, Norges forskningsråd og Simula Research Lab.

Vi skaper arenaer for kunnskapsdeling, forsker på kunder, veileder studenter/ansatte i mastergrad og PhD-studier og tilbyr rådgivning til kunder fra internasjonale forskningsmiljøer.

Mange fagområder

Knowit gjør forskning innenfor fagområdene: 

  • Storskala smidig (produktutvikling og autonome team)
  • Datadrevet digital transformasjon
  • Organisasjon, innovasjon og økosystemer 
  • Teknisk gjeld

Verdiskapende og anvendbar forskning

Knowit har etablert en intern plattform for å få opp forskningsaktivitet og forskningsprosjekter. En plattform for studenter, forskere, kunder og ansatte for å få frem ny kunnskap og økt verdiskapning for alle involverte. Vi driver primært med aksjonsforskning, forskning der resultatene brukes til å starte praktiske tiltak under medvirkning av forskeren selv. På denne måten blir forskning praktisk anvendbar for kunden underveis.

Vi trekker også gjerne med kundene inn i forskningsarbeidet vi er engasjert i hvis de ønsker det. Vi kan formidle rådgivning fra ledende forskere innen AI/dataplattform og metodikk/organisasjon, og vi kan formidle kontakt med mastergrads- og PhD-studenter. Vi er veldig interessert i å forske på kunder, for å få frem ny kunnskap og vi inviterer til arenaer for kunnskapsdeling underveis.

Si i fra hvis du vil være med å gjøre en forskjell.

Bli kontaktet
Jan Henrik Gundelsby
Head of R&D, Knowit Solutions
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen