Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

A-team: Autonome kryssfunksjonelle team

Team blir i økende grad brukt som en måte å organisere arbeid på. Autonome kryssfunksjonelle team har potensial til å være en svært effektiv og fleksibel arbeidsform, spesielt i bransjer kjennetegnet av raske markedsendringer, slik som innenfor IKT og finans. Knowit har fått midler fra Forskningsrådet til 4 år med forskningsprosjekt (2021-2025).

A-team sin forskning 

Team, og spesielt autonome kryssfunksjonelle team, blir i økende grad brukt som en måte å organisere arbeid på. Bedriftene må kunne tilpasse seg komplekse og uforutsigbare oppgaver, hvor de raskt må endre fokus etter kundenes behov, og hvor innovasjonsarbeidet er kontinuerlig.

Autonome team er også aktuelle i storskalaprosjekter, distribuerte prosjekter, og når organisasjoner inngår i økosystemer hvor autonome kryssfunksjonelle team dannes på tvers av organisasjoner og bransjer. Fordelene med autonome kryssfunksjonelle team ligger i evnen de har til å utnytte kompetanse på tvers av funksjoner og at beslutningsmyndighet desentraliseres, noe som skaper flatere strukturer med økt medvirkning, distribuert ansvar og mer effektive beslutninger.

A-team var et kunnskapsprosjekt som gikk i perioden 2017-2022.

 

Metode

Forskningsteamet jobbet i korte iterasjoner, der funn som gjøres underveis leveres tilbake til partnerne raskt. Hensikten var å verifisere funnene og å støtte partnerne i deres arbeid. Forskerne intervjuet folk, deltok i det daglige arbeidet og rådga basert på funn underveis og hva tidligere forskning viser.

Kunnskapen ble delt med bedriftene gjennom presentasjoner, deltakelse og gjennom akademiske publikasjoner.

Det ble etablert arenaer på tvers av virksomhetene hvor funn ble presentert og hvor erfaring ble delt på tvers. Av erfaring er dette verdifullt for bedriftene som deltar og er en måte å levere forskning tilbake på.

 

Relevant infomasjon og lenker

Få oversikt over resultater fra A-team her

Se også denne artikkelen fra forskning.no - Slik jobber de aller beste teamene

Her følger noen utvalgte forskningsartikler fra vårt samarbeid med  A-team-prosjektet

Logo vegg med forskningspartnerne til Knowit i A-Team prosjektet.

Om partnerne 

SINTEF ledet kunnskapsprosjektet og stilte med et forsker-team. Prosjektet var finansiert av Forskningsrådets BIA-program, og hadde fire bedriftspartnere: Kantega, Knowit, Sbanken og Storebrand. Det betyr at de deltok aktivt i forskningen og var med å definere tema og problemstillinger som skal studeres. For Knowit var spesielt kundene våre i Oslo kommune og Entur også aktive deltagere i prosjektet.

Forskningspartnere i A-team var SINTEF Digital, SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU.

Jan Henrik Gundelsby

Head of R&D

Knowit Norge