A-team sin forskning

Team, og spesielt autonome kryssfunksjonelle team, blir i økende grad brukt som en måte å organisere arbeid på. Bedriftene må kunne tilpasse seg komplekse og uforutsigbare oppgaver, hvor de raskt må endre fokus etter kundenes behov, og hvor innovasjonsarbeidet er kontinuerlig.

Autonome team er også aktuelle i storskalaprosjekter, distribuerte prosjekter, og når organisasjoner inngår i økosystemer hvor autonome kryssfunksjonelle team dannes på tvers av organisasjoner og bransjer. Fordelene med autonome kryssfunksjonelle team ligger i evnen de har til å utnytte kompetanse på tvers av funksjoner og at beslutningsmyndighet desentraliseres, noe som skaper flatere strukturer med økt medvirkning, distribuert ansvar og mer effektive beslutninger.

A-team var et kunnskapsprosjekt som gikk i perioden 2017-2022.Metode

Forskningsteamet jobbet i korte iterasjoner, der funn som gjøres underveis leveres tilbake til partnerne raskt. Hensikten var å verifisere funnene og å støtte partnerne i deres arbeid. Forskerne intervjuet folk, deltok i det daglige arbeidet og rådga basert på funn underveis og hva tidligere forskning viser.

Kunnskapen ble delt med bedriftene gjennom presentasjoner, deltakelse og gjennom akademiske publikasjoner.

Det ble etablert arenaer på tvers av virksomhetene hvor funn ble presentert og hvor erfaring ble delt på tvers. Av erfaring er dette verdifullt for bedriftene som deltar og er en måte å levere forskning tilbake på.

Om partnerne

SINTEF ledet kunnskapsprosjektet og stilte med et forsker-team. Prosjektet var finansiert av Forskningsrådets BIA-program, og hadde fire bedriftspartnere: Kantega, Knowit, Sbanken og Storebrand. Det betyr at de deltok aktivt i forskningen og var med å definere tema og problemstillinger som skal studeres. For Knowit var spesielt kundene våre i Oslo kommune og Entur også aktive deltagere i prosjektet.

Forskningspartnere i A-team var SINTEF Digital, SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU.

 

 

 

 

Bli kontaktet
Jan Henrik Gundelsby
Head of R&D, Knowit Solutions
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen