Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

AKER BIOMARINE

Strategisk implementering av ny selskapsstruktur

STRATEGI, INNOVASJON & RÅDGIVNING

Aker BioMarine, et ledende fangst- og bioteknologiselskap, er verdens største krillfiskeri. Knowit ble engasjert som Aker BioMarines partner for å drive denne selskapet gjennom denne transformasjonsprosessen.

Isfjell i havet
""

UTFORDRING

Transformasjon for økt fleksibilitet

Med sine mangfoldige operasjoner og fokus på innovasjon, er Aker BioMarine et dynamisk og stadig utviklende selskap, kontinuerlig i fremgang innen sitt felt. For å lede neste utviklingstrinn i selskapet ønsket Aker BioMarine å restruktureres til rapporteringssegmenter basert på produkter og markedssegmenter for å forsterke gjennomsiktighet, fokus og fleksibilitet. Knowit ble engasjert for å drive selskapet gjennom denne transformasjonsprosessen.


LØSNING

Effektiv prosjektstyring for smidig restrukturering

For å lede selskapet gjennom denne restruktureringen appliserte Knowit omfattende prosjektstyring i samarbeid med interne ressurser hos Aker BioMarine. Prosjektet sørget på en effektiv og smidig måte for bred involvering av nøkkelressurser i selskapet, sterkt fokus på taktisk og strategisk forankring, tett oppfølging av fremdrift og detaljplaner, bevisst risikostyring, samt sterkt fokus på effektiv problemløsning ved behov. Prosjektet sikret også forankring og avklaringer på tvers av forretningsområder i selskapet, samt mot det overordnede programmet. Gjennom dette sikret prosjektet at kunder og leverandører i minst mulig grad ble påvirket av restruktureringen, samtidig som selskapets evne til normal drift i forsyningskjeden ble opprettholdt.


RESULTAT

Ny pperativ infrastruktur og leveransedyktig forsyningskjede

Resultatet av restruktureringsprosjektet var en fullt ut operativ digital infrastruktur og operasjonell verdikjede på ny juridisk selskapsstruktur fra årsskiftet 2024. Rekonfigurasjoner av ERP og tilstøtende systemer opererte med minimale feil fra dag én, og den komplekse forsyningskjeden var leveransedyktig i henhold til nye rapporteringssegmenter. Disse effektene gjorde Aker BioMarine i stand til å rapportere til markedet og investorer på ny struktur fra ønsket tidspunkt, og realiserte med dette et viktig ledd i selskapets strategiske visjon.

Teamet fra Knowit var en essensiell bidragsyter til at restruktureringen – tross stramme tidsfrister og svært krevende problemstillinger – ble levert med suksess. Gjennom profesjonell og velorganisert styring av prosjektet, evne til å drive nødvendige beslutninger og problemløsning, samt kommunikasjon på tvers av en kompleks organisasjon, leverte Knowit et viktig bidrag inn i restruktureringen. Deres tverrfaglige og omgjengelige team av dyktige konsulenter var en verdifull utvidelse av vår egen organisasjon, og anbefales varmt til lignende transformasjonsprosjekter i fremtiden.


Tone Lorentzen, EVP Supply Chain

Aker BioMarine


Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Maria Nikitina

Salgsansvarlig

Knowit Norge