Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

AVINOR

Flyplasser bidrar til hjemplasser

MARKEDSFØRING & MERKEVARE

Avinor er på lufta med en stor omdømmekampanje, utviklet i samarbeid med Knowit Experience. Kampanjen har som mål å øke kjennskapen til og kunnskapen om Avinormodellen, og gjennom dette styrke virksomhetens omdømme og legitimitet.

Avinormodellen gjør det mulig å drive 43 flyplasser i Norge, uten overføring av offentlige midler. Inntektene kommer fra flyplassdriften, og overskuddene fra de store flyplassene bidrar til å drive de små. I andre deler av samferdselssektoren må alle skattebetalere være med på å betale gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, men slik Avinor er finansiert er det kun de som reiser med fly som betaler.

Holdnings- og omdømmekampanje

Når de store, lønnsomme flyplassene finansierer driften av de mindre i distriktene får folk i hele landet gevinsten av å ha en flyplass i rimelig nærhet, og muligheten til å bo og leve der de vil. Slik opplever nordmenn, hver eneste dag, at flyplasser bidrar til arbeidsplasser, studieplasser og hjemplasser.

Undersøkelser har vist at kjennskapen til hvordan landets flyplasser driftes er lav. Derfor er det et sterkt behov for å fortelle hva selskapet og den enkelte reisende gjør for at vi fortsatt kan ha 43 flyplasser fra nord til sør.

Flyplasser bidrar til hjemplasser
Flyplasser bidrar til barnehageplasser og studieplasser

Kampanjen besto av to deler

1. Øke kunnskapen om Avinormodellen gjennom å formidle hvordan den enkelte reisende er med på å betale for flyplasstilbudet gjennom å benytte taxfree-butikker, restauranter, kiosker og ikke minst parkering.

2. En mer emosjonelt ladet fremstilling av hvor viktig flyplassene er for at vi kan bo og leve i hele landet. Eller som vi sier: Flyplasser bidrar til arbeidsplasser, møteplasser og hjemplasser.

Flyplasser bidrar til arbeidsplasser
Flyplasser bidrar til møteplasser

Knowit Experience har utviklet kampanjen, bestående av et større innholdsunivers og filmer på ulike flater. Vi har også levert rådgivning, konseptutvikling, innholdsproduksjon, mediestrategi og distribusjon.

Undersøkelser viser lav kunnskap om hvordan landets flyplasser driftes. Avinor har derfor et tydelig behov for å fortelle hvordan selskapet og den enkelte reisende sørger for at vi fortsatt kan ha 43 flyplasser fra nord til sør.


Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Mona Hvattum

Salgsansvarlig

Knowit Norge