Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

BANENOR

Utforskning av forretningsmodeller

STRATEGI, INNOVASJON & RÅDGIVNING

BaneNOR Eiendom ønsket å utforske hvorvidt mobilitetspunkt som inneholder ulike delings- og andre mobilitetsrelaterte tjenester kan være en god måte å ivareta samfunnsoppdraget og samtidig øke inntjening.

Posisjonering i "mobilitetspunkt-verdikjeden"

BaneNOR Eiendom får stadig henvendelser fra aktører som ønsker å benytte deres eiendommer, og ønsket å utforske hvorvidt mobilitetspunkt som inneholder ulike delings- og andre mobilitetsrelaterte tjenester kan være en god måte å ivareta samfunnsoppdraget samtidig som man utforsker muligheter for inntjening. Helt konkret ønsket Bane NOR Eiendom at Knowit skulle bistå dem med å oppklare:

Hvor og hvordan bør Bane NOR Eiendom posisjonere seg i «mobilitetspunkt-verdikjeden»?

Hvilke(n) forretningsmodell(er) og tilhørende inntektsmodell bør Bane NOR Eiendom tilstrebe?


Kategorisering av ulike mobilitetspunkt

I løpet av prosjektet har Knowit vurdert hvordan BaneNOR Eiendom bør utforme, prise og levere tjenester basert på interne og eksterne analyser. Som en del av dette har Knowit utarbeidet et forslag til driftsmodell, produktmiks og kategorisering av ulike mobilitetspunkt. Videre har vi kartlagt aktuelle samarbeidspartnere på kort og lang sikt, og deres respektive interesse og preferanser for samarbeid med Bane NOR Eiendom. Med en ambisjon om å pilotere et eller to mobilitetspunk i 2022, har Knowit dessuten bistått i forberedelser til piloteringen.


Rigget for fremtiden

Kartlegging og hypotesering av forretningsmodeller, markedsanalyser, analyse av interne kapabiliteter og brukeradopsjon har resultert i en rapport og en kvantitativ modell som BaneNOR Eiendom kan benytte i videre arbeid. Leveransen inneholder konkrete anbefalinger og forslag til neste steg i arbeidet med mobilitetspunkt. I tillegg har Knowit bistått med kompetanseoverføring i innovasjons- og researchmetodikk for at Bane NOR Eiendom skal kunne være best mulig rigget for pilotering og produktive samarbeid i årene som kommer.

Kontakt oss

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Maria Nikitina

Salgsansvarlig

Knowit Norge