Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

FFO, FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Baner vei for et likestilt samfunn

DESIGN & BRUKEROPPLEVELSE

Hver sjette nordmann har en funksjonsnedsettelse. FFO er deres fellesorganisasjon. FFO og Knowit har gjort en grundig overhaling av FFOs merkevareidentitet, posisjonering og digitale tilstedeværelse som en ledende organisasjon innen inkludering og likestilling.

Mål

Kampen for et likestilt samfunn er ingen lett sak. Den krever sitt. FFO er en av landets største forkjempere i kampen for et mer inkluderende samfunn, med 88 medlemsorganisasjoner med nesten 400.000 medlemmer. Knowits mål var å utvikle en merkevareidentitet og digital plattform som tydelig formidlet FFOs oppgave: Å kjempe for et barrierefritt samfunn, hevde funksjonsnedsattes rettigheter og muligheter, og bane vei for et likestilt samfunn.  

Den nye merkevareidentiteten skulle forene FFOs budskap både internt og eksternt, til medlemsorganisasjoner og deres medlemmer såvel som resten av befolkningen, eksterne beslutningstakere, politikere og samfunnet generelt.

Forsiden til FFO sin nettside på mobil
FFO sin logo på refleks
FFO sin side om universell utforming på mobil
FFO logo på dør

Strategiske avgjørelser

Tidligere innsiktsarbeid viste at mange var usikre på FFOs rolle. Det var vanskelig å få tak på hva organisasjonen gjør og hvorfor. FFO opplevde også en utfordring med overveldende mengder informasjon, med over 6000 unike URL’er på nettsiden og mye duplikatinnhold. Dette måtte konfronteres, slik at FFOs rolle som Norges største og mest innflytelsesrike fellesorganisasjon for funksjonsnedsatte kom tydelig frem.

Knowit tok utfordringen på strak arm. Vi leverte en fullspekket, nøye gjennomtenkt verktøykasse til FFOs nye merkevareidentitet. Med sterke visuelle elementer sørget vi for gjenkjennelighet på tvers av kanaler, slik at FFO fremstår som en selvsikker og profesjonell leder på området. Et bærende element i den visuelle profilen er “banen”, en elegant linje som kan varieres ved hjelp av et eget grid-system, og samtidig kommuniserer visjonen om å “bane vei” for et likestilt samfunn.

Vi introduserte også en minimalistisk fargepalett med få farger, ledet av hovedfargen “blilla”, med lesbar, men samtidig gjenkjennelig typografi. For å sikre at sluttpakken var brukervennlig og tilgjengelig, foretok vi grundig brukertesting med hjelp fra Norges Blindeforbund og Knowits testpanel for universell utforming.

FFO-logo på notatbok
FFO-logo sin logo på klistermerke
Typografien til FFO
Fysiske plakater med FFO logo

Digital transformasjon

Vi oppdaget raskt at nettsidene trengte en omfattende strukturell oppussing på grunn av navigasjonsvansker og informasjonstrykk. Den nye nettsiden er utformet som en statisk nett-app. Den bygger på tematisk innholdsfiltrering, maksimal brukervennlighet og betraktelig forbedret tilgjengelighet, som har gitt høy score i Lighthouse-evalueringer. Disse endringene har ikke bare forbedret innholdsflyten og brukeropplevelsen på nettsiden, men også gjort at nettsiden er raskere og har redusert CO2-utslipp.

FFO sin nye profil på sosiale medier
Plakat som sier "Stem for en skole som funker for alle"
Førerhund med FFO logo på båndet
FFO-logo på en strinbag
Klistermerke med FFO-logo på en trapp

Resultat

Med ny merkevareidentitet og markedsposisjon har FFOs digitale tilstedeværelse fått ny slagkraft. Den nye løsningen, basert på visjonen om å “bane vei” for likestilling, speiler FFOs dedikasjon til inkludering og rollen som forkjemper for funksjonsnedsattes rettigheter. Den nye, forente merkevareidentiteten og digitale plattformen er designet for å engasjere ulike aksjonærer og forsterke FFOs kamp for likestilling, deltakelse og frihet.

Kort oppsummert har FFOs strategiske merkevaretransformasjon og digitale oppussing satt en ny standard for organisasjoners tilstedeværelse i en digital tidsalder, med en moderne, inkluderende og effektiv tilnærming til aktivisme og samfunnsengasjement.


Mona Hvattum

Salgsansvarlig

Knowit Norge