Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

CORVUS

Enkel tilgang til alle målerdata

SOFTWARE & SYSTEMLØSNINGER

Corvus Energy leverer nullutslipps-teknologi til mer enn 200 fartøy. Ved hjelp av et nytt digitalt dashboard har Knowit gitt både Corvus og kundene full oversikt over alle relevante data.

UTFORDRING

Kompleks data presentert enkelt

Corvus er verdensledende innen nullutslipps-løsninger for maritim industri, med pålitelige, innovative og effektive løsninger for miljøvennlig fremdrift innen skipsfarten.

Corvus sine batterier er utstyrt med sensorer som kan måle en rekke forhold. De måler faktorer som spenning, temperatur og «state of charge». Millioner av sensoravlesninger sendes som en kontinuerlig strøm til skyen, der de prosesseres og klargjøres for uthenting og analyse. Det er nettopp disse komplekse dataene som nå presenteres i et enkelt og brukervennlig dashboard.

Bilde av systemarkitektur for dataen til Corvus

LØSNING

Effektivt, skalerbart, robust

– Systemet til Corvus er bygget i Azure og benytter seg av en rekke skyteknologier som serverless computing, stream processing og data lake storage. Med så mye data er det viktig at prosesseringen gjøres effektivt, skalerbart og robust. Prosesseringen benytter tjenester i Azure som er skreddersydd for å takle store datamengder på en kostnadseffektiv måte. Videre sørger en skalerbar arkitektur for at kostnaden ved visning av ferdig-prosessert data er minimal og øker i større grad i takt med bruken enn med mengden data tilgjengelig, forteller Idun Storm, Head of Consulting i Knowit Experience.

Med dette som bakteppe startet Knowit i 2020 arbeidet med en ny digital kundeflate for Corvus som ble lansert i 2021. Målet er å vise data fra mer enn 200 fartøy i portalen.

Knowit har utviklet et eget DataAPI for å hente ut store mengder data, både til bruk i analyse hos Corvus, men også i anonymisert format. Dette kan for eksempel brukes av forskningsmiljøer eller til bruk i maskinlæringsprosjekter. - I tillegg utvikles det en Serviceportal hvor servicepersonell hos Corvus kan drille dypere ned i dataene, for eventuell feilsøking og kontroll, forteller Storm.

Data i fokus

Knowit har formet et langvarig partnerskap med Corvus, der mange ulike fagdisipliner inngår.

– Dette er et prosjekt der data står i fokus. Komplekse data, big data, der det foregår en hel del arbeid i optimalisering av dataflyt og prosessering. Det er et tett samarbeid mellom oss som leverandør og med kunden, med nesten daglige møter med teknisk ansvarlig hos kunde, sier Idun Storm.

Bilde av dashboardet til Corvus

RESULTAT

Trygghet for kundene

Chief Business Development Officer i Corvus Energi, Henning Dahl, forteller at dashboardet er med på å gi kundene trygghet for investeringene sine. De fleste av Corvus sine kunder har også lange servicekontrakter, gjerne på 10 år.

Det handler om å sikre at kundene slipper å bekymre seg for at batteriene ikke fungerer som de skal. Det gis en løpende tilstandsrapport som også presenteres visuelt. Dette er langsiktige investeringer, og løsningen er med å bidra til best mulig drift og størst mulig trygghet for kundene våre.


Henning Dahl, Chief Business Development Officer

Corvus Energi

Bilde av dashboardet til Corvus fra siden

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Idun Storm

Salgsansvarlig

Knowit Norge