Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

DAY OF WEEK

Day of Week x Knowit | Matsystem for kortreist mat

BÆREKRAFTSTJENESTER

Å transformere matindustrien mot bærekraftige løsninger krever innovasjon og strategisk tenkning. Day of Week, en gründerbedrift, ønsket å gjøre noe med en slik kompleks utfordring: Hvordan gjøre lokalprodusert mat lønnsom, samtidig som de støtter økt selvforsyning, forbedrer folkehelsen og skaper flere arbeidsplasser? Med vårt samarbeid har de tatt betydelige skritt mot å løse denne problemstillingen.

Utfordring

Day of Week mener det bør være enklere å spise lokalt. De har som mål å gjøre bærekraftig kortreist mat lønnsomt, samt designe lokalprodusert og næringsrik mat inn i hverdagen til familier og jobbe sammen med profesjonelle kunder om matopplevelser. De utvikler et digitalt økosystem for samhandling og handel som forenkler sammensatte verdikjeder og tilrettelegger for bærekraftig produksjon, innovasjon i produktutvikling og øker tilgangen på lokale måltidskonsepter. Day of Week ønsket fra Knowit hjelp til å løse kompleksiteten i denne utfordringen, som innebar å bidra til økt selvforsyning og verdiskaping, bedre folkehelse og skape flere arbeidsplasser.


Løsning

Med støtte fra Agder Fylkeskommune og Innovasjon Norge har Knowit kartlagt og identifisert potensiale, sett hvordan vi kan utvikle en verdiskapende posisjon i tråd med drivere i markedet og styrke satsningen på lokalproduserte råvarer og matopplevelser. Vi brukte design thinking som innovasjonsmetodikk underveis. Det startet med en nyansert og grundig innsiktsprosess, der vi hadde kvalitative gruppesamtaler og dybdeintervju med ulike forbrukere, serveringssteder og interessenter (eks. politikere og næringsrådgivere, ernæringsfysiologer, fagekspertise innen teknologi, bærekraft og jordbruk, kokker, hoteller, turistnæring). Videre har Day of Week og vi sammen med produsenter jobbet med bearbeidelse av innsikt, definering, ide- og konseptutvikling, prototyping og testing underveis. 


Resultat

Innovasjonsarbeidet har kommet langt på den sammensatte innovasjonsutfordringen og løsning er markedsavklart med kunder og produsenter. Potensialet, forretningsplan, strategi og grundig utarbeidet business case er konkretisert. Nå jobbes det inn mot kommersialiseringsfasen i spennende satsning! 

Knowit er utrolig dyktige på involverende prosesser, og evner å kartlegge dype emosjonelle drivere som har vesentlig betydning for forretningsmessige potensialer og merkevarer! For oss har samarbeidsprosjektet vært til inspirasjon og utvikling.


Siv Kristiansen, CEO

Day of Week

Maria Nikitina

Salgsansvarlig

Knowit Norge