Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

OSLO KOMMUNE

En samlende identitet for hele Oslo

DESIGN & BRUKEROPPLEVELSE

Oslo kommune og Knowit Experience har sammen utviklet en ny og brukervennlig identitet som skal gjøre det lettere å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne.

Folk er glade i Oslo

Oslo framstår som forvandlet sammenliknet med for 30 år siden. Hensynet til miljø, bærekraft, estetikk og menneskevennlige løsninger er blitt førende. Innbyggerne i Oslo er glade i byen sin. Den oppfattes som en trygg storby med mange muligheter og i spennende utvikling. Men kommunen er utydelig ogvekker ikke de samme følelsene.

At Oslo oppleves som nær og trygg henger i stor grad sammen med tjenestene kommunen leverer. Dette er ikke godt nok kjent. I dette spennet – mellom en positiv grunnstemning for Oslo by og potensialet for kommunen til å framstå som tydeligere – ligger muligheten til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne og Oslo kommune.


Oslo er nær og mangfoldig

Løsningen skal reflektere det innbyggerne verdsetter mest med Oslo – at byen oppleves som både nær og mangfoldig med mange muligheter for et rikt liv og en god framtid.

Gif – Oslo Kommune
""
""

En forenklet og modernisert logo

Med løsningen er alle virksomheter i Oslo kommune blitt samlet under én felles identitet med én felles logo. Dette gjør det enklere for innbyggerne å forstå alt kommunen gjør og bidrar med. Oslologoen viser St. Halvard i symbolet og Oslo i skrift. Den er basert på Oslos byvåpen. 

Fremstillingen av St. Halvard er forenklet og modernisert, men bærer i seg historien. Oslos byvåpen vil fortsatt kunne benyttes i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, og ved kunstneriske og historiske gjengivelser.

Oslo logo mot betong
Oslo logo og byvåpen

Rom for fleksibilitet

Den nye visuelle identitet har en enhetlig avsender, men er samtidig fleksibel i kommunikasjonsform. De kommunale virksomhetene har stor fleksibilitet til å bruke verktøykassen for å skape individuelle løsninger.

Designsystemet gjør det også mulig å være både formell, uformell og dynamisk. Kombinasjonen av å være enhetlig og fleksibel gjør at de kommunale virksomhetene nå ønsker å ta den nye identiteten i bruk.

""
""
""
""
""
""
""

""
""

Høy grad av inkludering

Dette har vært en prosess med høy grad av involvering. Mer enn 1500 innbyggere, representanter fra næringslivet, og store deler av Oslo kommunes virksomheter har vært inkludert i arbeidet. Ulike løsninger er blitt testet systematisk underveis. 

Ulike grupper har vurdert forslagene i alle stadier, med ulike alternativer, i flere omganger. For hver gang har vi tatt hensyn til kommentarer og innspill, justert forslagene, og testet på nytt. 

Designverktøy, fargepalett og typografi

For å utvikle grafiske produksjoner på en enkel og kostnadseffektiv måte har vi laget et designverktøy. Ved å skrive inn tekst, laste opp bilder og bytte farger genererer verktøyet automatisk alternative designoppsett for ulike formater. Designet kan deretter eksporteres til PDF eller andre formater. Alt som produseres vil følge retningslinjene til Osloidentiteten og verktøyet er tilgjengelig for alle ansatte i Oslo kommune.

Fargene i identiteten er hentet fra bybildet i Oslo. Blått fra trikkene og fjorden, grønt fra marka og de grønne lungene. De varme og nøytrale fargene er inspirert av fasader på byens bygninger.

Oslo kommune har utviklet en egen skrifttype som er en sentral del av identiteten. Den er inspirert av gateskilt i Oslo. Skrifttypen er utformet for god lesbarhet og for å gi et funksjonelt og tidløst uttrykk.

""
Oslo typografi
Oslo typografi
""

Osloformer og illustrasjon

Osloformene er hentet direkte fra Oslologoen. De tre grunnformene er også en abstrakt referanse til bybildet. De tre grunnformene: kvadratet, sirkelen og vinkelen, kan settes sammen på ulike måter. De er grunnsteiner i et nytt og fleksibelt designsystem, og kan også danne komposisjoner av Oslo som ordbilde.

Illustrasjonsstilen er basert på Osloformene, hvor formene brukes som byggeklosser for å skape motiver. Enkelhet er med på å gi illustrasjonene egenart.

Grunnformer Oslo kommune
""
Illustrasjoner

Bevegelse og animasjon

Bevegelse er en sentral del av Oslos identitet. Det er definert et dynamisk bevegelsesmønster som gjør identiteten lett gjenkjennelig når den kommer til live på ulike flater.

Ikoner

Ikonene bygger på Osloformene, særtrekkene i de grafiske grunnelementene og skrifttypen Oslo Sans. Ikonene skal være lett gjenkjennelige og gi Oslo kommune en tydelig tilstedeværelse, enten de presenteres digitalt eller fysisk. 

""

Anerkjennelse

Brand Identity

Merit, ADC Awards 2020

Font

Bronze Cube, ADC Awards 2020

Integrated Branding

Winner, Communication Arts 2020

Design Transformation

Wood Pencil, D&AD 2020

Font

Silver, EDAwards 2020

Brand Identity

Finalist, EDAwards 2020

Cities

Finalist, Fast Company's Innovation 2020

Graphic Design

Finalist, Fast Company's Innovation 2020

Graphic Design

Winner, The Innovation Prize for Universal Design 2020

Brand Identity

Merit, The One Show 2020

Best place or nation brand

Gold, Transform Awards Nordics 2020

Identity Design

Gold, Visuelt 2020

Identity – Motion

Gold, Visuelt 2020

Spatial Design

Diploma, Visuelt 2020

Font

Diploma, Visuelt 2020

Open Category

Diploma, Visuelt 2020

Visual Identity

Shortlist, Clio Awards 2019

Award for Design and Architecture

Winner, DOGA Awards 2019

Brand Identity

Shortlist, Eurobest 2019

Identity

Diploma, Gullblyanten 2019

Visual Identity

Best of the Best, Red Dot Awards 2019

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Mona Hvattum

Salgsansvarlig

Knowit Norge