Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

EXPORTKREDITNÄMNDEN (EKN)

Digital signatur muliggjør flere og sikrere eksportavtaler

PRODUKTER

Det svenske Exportkreditnämnden (EKN) hadde behov for å effektivisere og implementere sikre digitale signaturer, slik at det kunne bli enklere for svenske selskaper å gjøre avtaler på utenlandske markeder. Med signaturtjenesten SignPort har EKN en robust og sikker løsning for elektroniske signaturer, og myndighetens garantier bidrar til å gjøre utfordrende markeder* mer tilgjengelige.

Fremme svensk eksport og ansvarlige metoder

Svenske selskaper som gjør forretninger med land som har lav kredittvurdering kan bruke hjelp fra EKN for å minimere risikoen for manglende betaling eller andre typer kontraktsbrudd.

EKNs oppgave er å fremme svensk eksport og ansvarlige forretningsmetoder og minimere risikoen for at svenske selskaper blir utsatt for kriminalitet på dette området.

*Et utfordrende marked er et der landet har lav kredittvurdering, noe som gjør det problematisk og svært vanskelig for svenske selskaper å gjøre forretninger med det landet.


Godkjent av DIGG og det svenske byrået for juridiske, finansielle og administrative tjenester

EKN trengte å effektivisere og forenkle sikker digital signering av kontrakter. Sammen med andre viktige partnere støttet vi EKN med å forbedre deres infrastruktur for digitale kontrakter. Vårt oppdrag var å implementere SignPort, en tjeneste utviklet av oss internt, som gjør det mulig for administratorer og eksterne parter å sikkert og effektivt signere digitale kontrakter, uten at kontraktene forlater EKNs operative miljø.

EKN har høye krav og valgte vår løsning SignPort, som er testet av Myndigheten för digital forvaltning og den svenske juridiska, finans- og administrativa myndigheten. Det er enkelt å integrere med eksisterende e-tjenester og oppfyller DIGGs tekniske rammeverk og normative spesifikasjoner for signaturtjenester og EU-forordningen om elektronisk identifikasjon, eIDAS.


Økt svensk eksport til utfordrende markeder

Med SignPort på plass har EKN nå en pålitelig løsning for elektroniske signaturer. Det bidrar til å gjøre myndighetens etterspurte garantier for utfordrende markeder mer tilgjengelige og muliggjør sikrere eksportavtaler til rundt 140 land over hele verden. Siden implementeringen har EKNs bidrag til svensk eksport på vanskelige markeder økt fra 28 prosent til 36 prosent. Løsningen bidro også til å effektivisere kontraktshåndteringen og redusere bruken av fysiske papirkontrakter hos EKN. I 2022 ble samarbeidet fornyet og vil fortsette i ytterligere fire år.


Slik bidrar løsningen til Agenda 2030

SignPort er en av flere komponenter i EKN-økosystemet for sikre elektroniske signaturer og bidrar til å fremme svensk eksport på vanskelige markeder.

Bidrag til mål 9: Kjøpende land gis mulighet til å foreta investeringer takket være EKNs garantier. For å nå målene i Agenda 2030 trengs det investeringer i lavkostland og utfordrende markeder, for eksempel innen infrastruktur, elektrifisering, jordbruk, miljøteknologi og helsesektoren. Dette er områder hvor den svenske industrien er i forkant og kan spille en betydelig rolle i utviklingen. Eksport bidrar til å spre svenske innovasjoner og teknologi (mål 9).

Bidrag til mål 12: EKN har også krav til eksportbedrifter om å drive ansvarlig virksomhet. Dette betyr at bedrifter må ta ansvar for risikostyring som kan påvirke mennesker, miljø og samfunn i landene der svenske varer brukes. Svenske eksportkredittsystemer gjør det mulig for EKN å samarbeide med eksportbedrifter for å stille krav til kunder som kjøper svensk utstyr. Dette fører til forbedrede produksjons- og arbeidsforhold, som på lengre sikt vil bidra til mer bærekraftige produksjonsmønstre i ulike bransjer og land (mål 12).

SDG 9
SDG 12

Christian Martinsen

Kommersiell direktør

Knowit Norge