Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

FREDENSBORG BOLIG

Mobilitet for fremtidens boligkjøpere

STRATEGI, INNOVASJON & RÅDGIVNING

Effektiv utnyttelse av arealer og mobilitetsressurser er et uttalt fokus for mange aktører – både privat og offentlig. Boligutbygger Fredensborg engasjerte oss for å vurdere om parkeringskravet i områdereguleringen var fornuftig, eller om antallet parkeringsplasser burde justeres.

Mangel på samsvar mellom antall boenheter og parkeringsdekning

Fredensborg Bolig opplever ofte i sine prosjekter at det ikke er samsvar mellom antall boenheter som skal bygges og det som er regulert parkeringsdekning per boenhet fra områdereguleringen. Dette er ikke unikt for Fredensborg Bolig, men et bransjeproblem generelt. I prosjektet hadde Fredensborg Bolig en hypotese om at mangelen også ville være tilfelle på Gystadmarka – et boligprosjekt på Jessheim med planlagt utbygging av 412 boenheter og 540 regulerte parkeringsplasser.


Tilrettelegging av mer fleksibel parkeringsdekning

For å sikre at antall parkeringsplasser er i tråd med beboernes behov, ble Knowit engasjert for å gjøre en vurdering av hvorvidt parkeringskravet i områdereguleringen er fornuftig, eller om antall parkeringsplasser bør avvike fra regulert antall. Knowit leverte i sin vurdering en anbefaling om å redusere antallet p-plasser og tilrettelegge for mer fleksibel parkeringsdekning. Basert på en omfattende analyse av boligkjøperes behov for parkeringsplass ble det også analysert og beskrevet mulige gevinster som redusert CO2-utslipp, naturinngrep og bomiljømessige gevinster som kan oppnås ved å handle i tråd med Knowits vurdering.

Konstruksjon av bygg

Tilfredstillelse av boligkjøpers behov

Resultatet av engasjementet var en rapport som inngår i prosjektets forslag til justeringer i kommunens områdebestemmelser og som øker sannsynligheten for at Fredensborg Bolig får anledning til å bygge det antall parkeringsplasser som faktisk tilfredsstiller boligkjøpers behov.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Maria Nikitina

Salgsansvarlig

Knowit Norge