Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

HAMREVANN

Bærekraftig mobilitetskonsept i eiendom

STRATEGI, INNOVASJON & RÅDGIVNING

Hamrevann jobber med bærekraftige boligprosjekter. De hadde behov for å kartlegge hvilke mobilitetsformer som vil kunne dekke fleksibilitetsbehovet til beboerne, tross begrenset parkeringskapasitet. Sammen har vi utarbeidet et helhetlig mobilitetskonsept, der bærekraft står i fokus.

Alternative mobilitetsformer fremfor parkering

Som et bærekraftig boligprosjekt med fokus på å bevare mest mulig naturområde ønsket Hamrevann å begrense plassen brukt på parkering. Med bare én parkeringsplass per boenhet til rådighet i en by hvor mange er vant til å ha to biler, var det en utfordring for prosjektet å overbevise potensielle kjøpere om at fremtidige beboere på Hamrevann vil klare seg med kun én bil. Det var derfor viktig å kartlegge hvilke mobilitetsformer som nå og i fremtiden vil kunne dekke fleksibilitetsbehovet til beboerne, tross begrenset parkeringskapasitet.


Et helhetlig mobilitetskonsept

I prosjektet jobbet Knowit tett med både Hamrevann og DNB (meglere) for å sikre nødvendig input fra relevante interessenter. I løpet av prosjektperioden gjennomførte vi kartlegging av brukerbehov og aktørlandskap, identifikasjon av ulike verdiforslag innenfor mobilitet og videre en analyse av hvilke alternativer som best hensyntar fleksibilitet, tilgjengelighet, effektivitet og pris. Dette resulterte i et helhetlig mobilitetskonsept på Hamrevann i tillegg til en tydelig anbefaling om hvordan tjenester på Hamrevann bør innlemmes og skaleres i takt med at utbygging pågår.

Planter i jord

Mobilitetskonsept og delingstjeneste for økt fleksibilitet

Hamrevann har mottatt et helhetlig mobilitetskonsept, inkludert en beskrivelse i salgsprospektet. En fleksibel kontrakt med beste tilbyder av bildelingstjeneste, Otto , sikrer en skalerbar delings-tjeneste som dekker behovet for bil nummer to og gir økonomiske fordeler for be-boerne. Det helhetlige mobilitetskonseptet gir også mulighet til å vurdere og implementere nye mobilitetstjenester etter hvert som prosjektet skalerer.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Maria Nikitina

Salgsansvarlig

Knowit Norge