Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

KARTVERKET

Knowit + Kartverket = digital transformasjon

STRATEGI, INNOVASJON & RÅDGIVNING

Kartverket er en tradisjonsrik etat og en betydelig digital aktør, men heller ikke de er upåvirket av kravene om endring og digitalisering. For å lykkes i sitt arbeid med digitalisering og forretningsutvikling har Knowit bistått Kartverket i arbeidet med å bli en moderne digital organisasjon. Knowit bidrar på alle plan – fra strategisk og taktisk til operasjonelt nivå, innen organisasjon og teknologi.

Knowit har levert

 • Strategisk og taktisk rådgivning/konsulentbistand.
 • Styrking av utviklingskapasiteten.

Kartverket ønsker å revolusjonere Norges geodata gjennom digital transformasjon og ny teknologi

Behovet for digital transformasjon oppstår i grenseland mellom disruptive krefter, slik som radikalt nye krav fra brukerne og endret konkurransesituasjon, samt muligheten som ligger i å ta i bruk ny teknologi. Kartverket, som nasjonal geodatakoordinator, forventes å være en pådriver for å lede Norge i å nå målet om å bli ledende innen bruk av geografisk informasjon. Ny teknologi gjør det mulig for Kartverket å modernisere den geografiske infrastrukturen, noe som gjør det mulig å øke digitaliseringsgraden og kvaliteten på innsamlingen og bearbeidingen av stedfestet informasjon. På den måten vil man videreutvikle en av fellesskapets viktigste digitale byggeklosser, til nytte for verdikjeder og forvaltningsorganisasjoner.


Sammen med Knowit transformeres Kartverket med tverrfaglig ekspertise, smidig innovasjon, og digital strategi for fremtidens geodata

Digital transformasjon påvirker kultur, organisasjon og arkitektur på tvers av virksomheten. Gjennom et tverrfaglig rådgivningsteam, har Knowit bistått Kartverket i å drive den digitale transformasjonen, med basis i en moderne IT-arkitektur og fokus på strategiske og operasjonelle virkemidler som inkluderer;

 • Avdekke teknologiske muligheter.
 • Foreslå felles infrastruktur, nye arbeidsformer, strukturer for organisering.
 • Innføre verktøy for gjennomføring av digitale prosesser.
 • Innføre plattformer det kan være behov for i en digital transformasjonsprosess.
 • Legge til rette smidig produktutvikling.

Kartverket valgte i 2020 Knowit som partner i sin digitale transformasjonsreise innenfor to hovedarbeidsområder:

 • Strategisk og taktisk rådgivning/konsulentbistand.
 • Styrking av utviklingskapasiteten.

Skulder til skulder med kunden har Knowits strategiske og taktiske rådgivere bidratt med å etablere en moderne produktutviklingsorganisasjon med produktområder og produktteam supplert med teamledelse- og endringsledelsesmetoder for å nå de ønskede resultatene. Følgende leveranser er utført av Knowits ressurser: 

 • Utarbeidet et digital målbilde innen følgende områder; teknisk retning og strategi, tjenestestrategi, virksomhetsarkitektur, teknologikart og etablering av en samhandlingsmodell for digital produktutvikling.
 • Kompetanseutvikling på smidig metodikk, både i og rundt produktutviklingsorganisasjonen.
 • Bistand til teamorganisering og bedre støtte til produktutviklingen.

Ny teknologi 

Innenfor området "Styrking av utviklingskapasiteten", har Knowit bidratt med nødvendig kompetanse og kapasitet for å teste ut konseptet digital tvilling, bygget en skyplattform, og en dataplattform, samt bemannet opp flere produktteam. Knowit har totalt hatt over 40 medarbeider i aksjon for kunden.

Noe av det mest spennende har vært arbeidet med en felles dataplattform, for å bidra til å effektivisere prosesser for innsamling, håndtering og deling av data i Kartverket. Den gir kortere ledetider til produksjon og hjelper Kartverket med å gjennomføre tekniske forbedringer av eksisterende produksjonsruter. Dette ble også en døråpner inn i den offentlige skyen for Kartverket, og la til rette for mer innsiktsbasert og datasentrisk arbeid. Kartverket gikk i skyen ved å etablere en hybrid skyløsning i Google Cloud Platform (GCP), ved hjelp av Google Anthos. Løsningen vil støtte produktteam med lagring av strukturerte og ustrukturerte data, og bidra med pipeline for datatransformasjoner, datakatalog og analysemuligheter.


Fotograf: Per Anders Bjørklund, Kartverket

Kartverket og Knowit moderniserer og digitaliserer Norges geodata med banebrytende prosjekter og innovative løsninger

Kartverket og Knowit operasjonaliserte den virtuelle produktutviklingsorganisasjonen for å realisere moderniseringen. I tillegg til nyutvikling har produktorganisasjonen også startet migreringen av eldre løsninger i Divisjon Eiendom og Sjødivisjonen. Produktteamene leverte gode resultater innenfor:

 • Beredte grunn for helhetlig digital produktvikling på tvers av avdelinger.
 • Digitalstrategi og plan for gjennomføring av transformasjon.
 • Ny og bedret Nasjonal Inndelingsbase (NIBAS) - Eiendomsdivisjonen/IT.  
 • Opprettelse av nytt Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). 
 • Forbedring av Digitalt Sentralarkiv (gjelder for flybilder).
 • Kartverkets felles dataplattformteam. 
 • Skytjenster og Statens Kartverks Infrastruktur Plattform (SKIP). 
 • Konsepttesting av Digital Tvilling.  
 • Digitalisering og forbedring av sjøkartproduksjon; Prosjekt Nautilus 2022.

 


Christian Martinsen

Kommersiell direktør

Knowit Norge