Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

KOMPLETT

Komplett bruk av data

MARKEDSFØRING & MERKEVARE

Etter en nedgang i etterspørsel etter elektronikk i Norden måtte Komplett finne en løsning for å øke profitt uten å miste omsetning. Problemet var at investeringene i betalt søk bare kunne optimeres mot omsetning – spesielt krevende for en nettbutikk med over 15 000 produkter og store variasjoner i salgspris og margin. Betalt søk er en viktig del av Kompletts markedsføring, og har vært hovedfokus i løsningen.

Kompletts webbplats på surfplatta.

UTFORDRING

Nedgang i etterspørsel

Etter en nedgang i etterspørsel etter elektronikk i Norden måtte Komplett finne en løsning for å øke profitt uten å miste omsetning.


LØSNING

Fra omsetning til profitt-drevet markedsføring

Analyser av margindata viste potensialet som lå i denne type 1.parts data, sammenlignet med å kun bruke omsetningstall eller å forsøke å styre lønnsomheten med manuelle, overordnede snittberegninger av margin.

Gjennom forankring hos ledelsen og tverrfaglig gjennomføring, bygget vi en løsning som omfattet alt fra innkjøp og prising, til utvikling og IT, helt inn til markedsføring. Løsningen ble en datadreven modell for profittbasert optimering i betalt søk.

Profitt som datagrunnlag for optimering ble stegvis rullet ut for Komplett.no gjennom høst/vinter 2022, etterfulgt av Komplett.se og Komplett.dk samt Komplettbedrift.no og Komplettföretag.se inn i 2023.

Løsningen i tre steg:

  • Analyse av produkt kostdata i ERP-systemet (SAP) for å sikre høy kvalitet på dataen
  • Implementering i tracking på en sikker måte via serverside Google Tag Manager og deretter Google Cloud og Firestore database hvor profitt kalkuleres per handlekurv i sanntid
  • Dataen sendes til GA4, Google Ads og Search Ads 360 for aktivering i budstrategier

RESULTAT

Komplett økt profitten med 75% på markedsaktiviteter

Resultatene har vært helt fantastiske og fått oppmerksomhet både i konsernledelsen og hos Google. Til tross for en nedgang i markedet har Komplett økt profitten med hele 75% på markedsaktiviteter. Løsningen skaleres nå til andre digitale kanaler og selskapene til Komplett i Norden.

""
""

Anerkjennelse

Best bruk av data

Gull, Performance Awards 2023

Performance Innovation

Gull, Performance Awards 2023

Online Performance

Gull, Performance Awards 2023

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Mona Hvattum

Salgsansvarlig

Knowit Norge