Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

CASE

NRK

Innføring av målstyring for operasjonalisering av strategi for NRK

STRATEGI, INNOVASJON & RÅDGIVNING

Allmennkringkasteren NRK er et statseid aksjeselskap og en stor virksomhet med om lag 3 500 ansatte og rundt fem milliarder i omsetning. For en svært desentralisert organisasjon har Knowit bidratt med målstyring og operasjonalisering av strategi for hele virksomheten. Resultatet har bidratt til tydeligere prioritering av mål, økt gjennomføringskraft og mer transparens i organisasjonen.

UTFORDRING

Målstyring og operasjonalisering av strategi

Allmennkringkasteren NRK er et statseid aksjeselskap og en stor virksomhet med om lag 3 500 ansatte og rundt fem milliarder i omsetning. Selskapet tilbyr medieinnhold på radio, TV, strømmetjeneste og internett. NRK har en svært desentralisert organisasjon med hovedkontor på Marienlyst i Oslo og for øvrig distrikts- og lokalkontorer rundt omkring i landet. 

Knowit har bidratt med målstyring og operasjonalisering av strategi for hele virksomheten.


LØSNING

Økt motivasjon, gjennomføringskraft og bedre samarbeid på tvers

Objectives & Key Results (OKR) ble besluttet som verktøy for målstyring i hele virksomheten for å øke fokus på operasjonalisering av strategien. Tydeligere fokus på felles mål skulle sikre gjennomføringskraft og øke graden av samarbeid på tvers. OKR som rammeverk skulle bidra til økt motivasjon for ansatte gjennom en opplevelse av mer transparens, tydelighet og medvirkning. Dette skulle innføres som en styrt endringsprosess fra et sentralt prosjekt i organisasjonsdivisjonen, med eierskap i toppledergruppa. I den forbindelse hadde de internt ansvarlige ressursene i NRK behov for løpende faglig rådgivning og fasiliteringsstøtte. 

Solid støtte til en styrt endringsprosess gjennom opplæring og veiledning

Vi var ansvarlig for støtte til det sentrale målstyringsprosjektet og pilotering i Teknologi-, Produkt- og Produksjonsdivisjonen for å sikre en mest mulig vellykket utrulling og bredding av målverktøyet i organisasjonen. Det ble gjennomført opplæring av organisasjonens om lag 400 ledere som ble engasjert for å sette egne mål og egen struktur for å skape entusiasme i hver enkelt divisjon, avdeling eller team. Vi bistod med coaching og veiledning av det sentrale prosjektet, opplæringsopplegg for ledere samt pilottesting av utforming og oppfølging i praksis i én divisjon. 

En matrise som beskriver hierarkiet til NRKs objectives, key result og initiatives

RESULTAT

Tydeligere prioritering av mål og godt grunnlag for beste-praksis målstyring på den videre reisen

Prosjektet ga opplæring i beste praksis rundt hvordan Objectives & Key Results bør benyttes praktisk i arbeidshverdagen for ledere i NRK, i tillegg til pilottesting av utforming og oppfølging i praksis i Teknologi-, Produkt- og Produksjonsdivisjonen. Læring fra piloteringen ble kapret og løpende delt med det sentrale prosjektet i organisasjonsdivisjonen med mål om å overføre erfaring til resten av organisasjonen. Prosjektet har bidratt til tydeligere prioritering av mål, økt gjennomføringskraft og mer transparens i organisasjonen. 

Modell som beskriver metodikk

Samarbeidet med Knowit fungerte bra fordi de ikke kom med en «tradisjonell konsulentpakke» rundt målstyring, men tilpasset seg våre behov og vår kultur. Konsulentene fra Knowit var både kompetente og smidige i sine leveranser og måten vi samarbeidet på. Noen ganger var de vår viktigste heiagjeng og andre ganger utfordret de oss på prioriteringer og løsninger.


Frank Barth-Nilsen, Rådgiver organisasjonsutvikling

NRK


Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Maria Nikitina

Salgsansvarlig

Knowit Norge